Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. Hierdoor zullen miljarden mensen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten.

Door deze grote Daad van Barmhartigheid breng Ik het geweldige nieuws van de glorieuze belofte, waarop Mijn Tweede Komst – die kort na de Waarschuwing zal volgen – Gods plan voor Zijn kinderen zal voltooien. Alle zielen zullen het geschenk van Mijn barmhartigheid krijgen, maar niet iedereen zal het aannemen. Aan diegenen die het niet aannemen, zal maar een korte tijd gegeven worden om te beslissen wat voor soort leven zij willen. Zij kunnen voor één kiezen waarin zij met lichaam en ziel in Mijn Nieuw Paradijs een volwaardig en volmaakt leven zullen leiden, of voor één zonder God. Diegenen die beseffen wat het is dat Ik hen aanbied, mogen een dergelijk geschenk nooit van de hand wijzen. Nochtans zullen diegenen die Mij afwijzen er tevreden mee zijn zich in duisternis te wentelen, in de overtuiging dat het er niet toe doet. Wat zij niet weten, is dat zij een verschrikkelijke pijn zullen voelen wanneer zij definitief van Mij gescheiden zijn. Zij zullen zich in een pikzwarte afgrond bevinden, waar zij niets zullen zien. Zij zullen over niets beschikken. Alles wat zij zullen voelen, zal een laaiend vuur zijn dat hen als een zwaard zal doorklieven, en dat zij voor eeuwig te verduren zullen krijgen.

De scheiding van God trad op toen Lucifer Adam en Eva door de zonde van hoogmoed verleidde. De zonde van hoogmoed is de wortel van alle zonden, en één die de mens aan Satan bindt. Wanneer Ik kom om Mijn troon op te eisen, zal deze scheiding er niet meer zijn. Diegenen die voor Mij, met Mij en in Mij zijn, zullen zich eendrachtig verenigen. Maar op de dag dat Ik eindelijk kom en waarop Ik de wereld zal oordelen, zullen diegenen die zich van Mij afgescheiden hebben en die Mij zullen blijven afwijzen, het definitieve einde ervaren waardoor Ik niet langer aanwezig zal zijn. Waardoor Ik niet in staat zal zijn om hen troost te bieden. Om hen terug te trekken. Ze zullen dan, samen met het Beest en al zijn demonen, eeuwige pijn en lijden ondergaan in het vuur van de hel.

Ik wil jullie niet bang maken, schokken of jullie geen leed berokkenen, maar opdat jullie de gevolgen begrijpen, moet Ik jullie de waarheid vertellen. Zovelen van jullie geloven niet in de hel. Jullie geloven er niet in omdat jullie al zolang misleid zijn. Hemel, hel en vagevuur bestaan. Op de laatste dag zullen er nog maar twee bestaansvormen zijn – het Nieuw Paradijs, wanneer Hemel en aarde één worden en de afgrond, wat de Hel is.

De waarheid is moeilijk te aanvaarden, maar zonder de waarheid te kennen, kunnen jullie je bestemming niet kiezen.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 07/02/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: