Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, zullen jullie beschouwd worden als wreed, onvriendelijk en weinig begripvol voor diegenen die niet in God geloven

5 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe huil Ik van verdriet wanneer Ik de verschrikkelijke verdeeldheid zie die binnen Mijn Kerk op aarde opdoemt. De bitterheid van Mijn lijdensweg wordt echter verzacht door diegenen die oprecht van Mij houden en die zich reeds zorgen maken over de manier waarop Mijn Lichaam behandeld wordt.

Jullie mogen jullie nooit genoodzaakt voelen om om het even welke daad, handeling of woorden, die tegen Mij gericht zijn, te accepteren. Als jullie je onbehaaglijk voelen bij wat jullie aanschouwen – door diegenen die zweren dat ze met Mij verenigd zijn – wanneer ze Mijn Lichaam ontheiligen, moeten jullie je hart volgen. Ik Ben met jullie, elke seconde van deze grote geloofsafval, en wat diegenen betreft die op Mij blijven roepen: Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid zodat jullie Mij trouw zullen blijven.

De tijd is nu bijna daar. De deuren van Mijn Kerk zullen weldra gesloten worden voor diegenen die erop zullen staan om trouw te blijven aan de traditionele praktijken van het Christendom. Deze deuren zullen voor jullie neus dichtgeslagen worden wanneer jullie van Mij getuigenis afleggen. Jullie geloof zal belachelijk gemaakt worden, op de meest sluwe manier, zodat wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, jullie beschouwd zullen worden als wreed, onvriendelijk en weinig begripvol voor diegenen die niet in God geloven.

Jullie zullen uitgescholden worden als je een gewijde dienaar van Mij bent, en men zal jullie laten boeten voor jullie trouw aan Mij. Verzamel jullie nu, jullie allemaal! Ik vraag dat jullie Mij niet verloochenen. Ik zal jullie beschermen zodat jullie Mij kunnen dienen. Ik zal jullie helpen door jullie last op te heffen. Alle genaden van de Hemel zullen over jullie uitgestort worden.

Waarschuwing aan de priesters:

Ik zal al diegenen van jullie vellen, die de valse kerk – de kerk van het Beest – volgen wanneer deze jullie voorgehouden wordt. Volg deze nieuwe kerk en jullie zullen jullie ziel aan het Beest verkopen! In plaats van in Mijn naam zielen te redden, zullen jullie er dan verantwoordelijk voor zijn, dat zij aan de eeuwige hel overgeleverd worden.

Ik vertel jullie nu de waarheid zodat jullie ruimschoots de tijd krijgen om jullie op deze dag voor te bereiden daar deze niet meer veraf is.

Jullie Jezus

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 05/02/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: