Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

De hele mensheid zal spoedig getuige zijn van Mijn barmhartigheid en velen zullen, hoewel berouwvol over hun zonden, Mij toch niet vrezen.

In plaats daarvan zal hun ziel overspoeld worden door Mijn goddelijke liefde.

De periode van het Nieuw Tijdperk van Vrede brengt immense vreugde en opwinding voor diegenen die Mijn hand van barmhartigheid erkennen.

Elke zondaar is uitgenodigd tot het eeuwig leven en mag niet weglopen doordat hij in de war is.

Mijn Tijdperk van Vrede zal een nieuwe aarde zijn waar twaalf naties zullen regeren onder Mijn leiding.

Jullie zullen leven in vrede, liefde en harmonie. De natuurlijke omgeving die jullie vandaag op de aarde aantreffen, zal in het niet vallen vergeleken met de wereld die in het verschiet ligt.

Voor diegenen die bezorgd en bang zijn voor hun familie of dierbaren – breng hen mee naar Mijn schitterend Nieuw Paradijs.

Bid voor hen en Ik zal hen bijzondere genaden schenken waardoor zij de gave zullen krijgen Mijn liefde te herkennen.

Dit is de grootste wens van Mijn Vader: de bewondering, de vreugde en de liefde doorheen elk van Zijn dierbare kinderen te zien schijnen zodra Hij het Nieuw Paradijs ontsluiert.

Jullie zullen herenigd worden met jullie dierbaren die stierven in een staat van genade en die uit de dood zullen opgewekt worden.

Waarom zouden jullie niet geloven in een dergelijk geschenk? Zodra jullie vertrouwen op Mijn belofte om terug te komen, zullen jullie vrede ervaren.

Alles wat Ik vraag is dat jullie je door middel van gebed voorbereiden. Wanneer jullie bidden om genade en bidden voor de anderen, zal alles goed komen.

Mijn barmhartigheid is zo groot dat weinigen zullen nalaten Mijn goddelijke belofte – om al Gods kinderen te verzamelen en hen thuis te brengen, weg uit de wurggreep van Satan en zijn demonen – te erkennen.

De waarheid over Mijn Koninkrijk zal zelfs gezien worden door atheïsten, die geschokt zullen zijn. Nochtans zal hun ongeloof in de meeste gevallen omslaan in nederige liefde en aanvaarding.

Hoewel er veel moeilijke momenten in het vooruitzicht liggen, zal geen daarvan zo zwaar zijn dat jullie deze niet kunnen overwinnen door jullie liefde en devotie voor Mij, jullie Jezus.

A.u.b., sta niet toe dat angst de aanvaarding – met vreugde – van het geschenk van Mijn Nieuw Paradijs in de weg staat.

Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde.

Wat jullie zou moeten verontrusten, zijn de verharde zondaars die Mij niet zullen vragen om hen te vergeven, die Mijn hand zullen weigeren en die, in plaats daarvan, zullen vasthouden aan hun verdorven wegen.

Zij hebben jullie gebeden nodig.

Bid intens voor de redding van hun ziel!

Jullie geliefde Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 01/02/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: