Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Geen regering, geen leider, geen mens kan het bestaan van de mensheid of de dood bedwingen. Enkel God kan beslissen wanneer zielen het lichaam kunnen verlaten.

Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: zij zijn niets waard. Toch brengen veel mensen het grootste deel van hun leven door met het najagen van een droom van roem, rijkdom en het vergaren van materiële zaken die hen op elk moment ontnomen kunnen worden.

Dat is de reden waarom die zielen, voor wie Ik een diep medelijden voel, te lijden hebben onder het verlies van rijkdom. Ik laat toe dat zij van alles beroofd worden zodat Ik hen kan zuiveren.

Veel mensen hebben in de wereld door toedoen van corruptie en hebzuchtige organisaties veel verloren. Hoewel zij moeten eten en een huis moeten hebben om in te wonen, laat Ik dit lijden toch toe.

Want het is pas dan dat dergelijke zielen zich tot Mij zullen wenden om hulp. Dit is een vorm van zuivering waardoor iemand daarna in nederigheid – een eigenschap die onontbeerlijk is om Mijn Koninkrijk te betreden – voor Mijn aangezicht kan komen.

Wees niet bang wanneer jullie je in deze situatie bevinden. Het zal maar voor eventjes zijn en het is het gevolg van jullie eigen doen en laten. Na verloop van tijd zal alles goed komen. Dit zal een tijd zijn om na te denken over jullie toekomst en de plaats die Ik in Mijn Nieuw Paradijs voor jullie bewaar.

Jullie moeten het recht verdienen om met Mij mee te komen. Jullie tijd op aarde is van voorbijgaande aard. Veel zielen, die de wereld zien als een plaats van materiële wonderen, moeten beseffen dat deze maar een glimp zijn van de overvloedige en verrukkelijke geschenken die al diegenen onder jullie, die in het Nieuw glorieus Tijdperk zullen leven, te wachten staan.

Jullie tijd hier is, door de aanwezigheid van Satan, doordrongen van lijden, ontevredenheid, haat en wanhoop.

Jullie kunnen hem niet zien, maar hij en zijn gevallen engelen zijn overal de hele dag door de mensen aan het prikkelen, voortdrijven en bekoren.

Veel mensen kunnen het feit van zijn bestaan niet aannemen en dat is zeer zorgwekkend. Toch zullen velen de haat die zij kunnen voelen, wanneer zij het slachtoffer zijn van andermans woede, niet ontkennen. Haat kan maar uit één bron voortkomen. Het is niet iets dat op zichzelf staat. Het stroomt uit de muil van het Beest.

Zovelen die zich openstellen, omdat zij niet willen aannemen dat zonde bestaat, zullen een makkelijk doelwit voor de Boze zijn. Zij zullen door de verleidingen die hij hun voorzet, meestal door zonden van het vlees, aangetrokken worden. Deze zielen zijn een gemakkelijke prooi en zullen niet lijden zoals de zielen die hem weerstand bieden. Zielen die van Mij, hun Jezus houden en die Mijn Leer navolgen met een nederig hart, zijn degenen waarop de Boze zich het meest concentreert.

Dit zijn de zielen met wie Satan het uitermate moeilijk heeft om ze voor zich te winnen. Dit zijn dezelfde zielen die hem, door hun gebeden en lijden voor Mij, doen ineenkrimpen en doen huilen van ondraaglijke pijn.

Tot diegenen onder jullie die van Mij houden: enkel door jullie volharding en lijdzaamheid kunnen jullie de greep lossen die hij heeft, en die door deze missie met het uur verzwakt.

Als en wanneer jullie verbaal aangevallen worden, zonder aanwijsbare reden, of wanneer jullie in Mijn naam belasterd worden, weet dan dat jullie gebeden zielen redden.

Zwijg a.u.b. tijdens deze aanvallen want wanneer jullie je met jullie aanvallers bezighouden, geven jullie de Boze veel macht.

Houd jullie sterk, Mijn geliefde leerlingen, om Mijnentwil. Ik zal jullie staande houden en weldra zal er aan jullie lijden een einde komen.

Jullie geliefde Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 31/01/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: