Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De vlam van liefde dooft het vuur van de haat

2 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is pas wanneer jullie het doelwit zijn van haat dat jullie de macht, die de Boze over de mensheid heeft, werkelijk kunnen bevatten. Haat wordt door Satan veroorzaakt, die het gebruikt om mensen te verleiden zich tegen hun medebroeders en –zusters te keren.

Haat kweekt haat wanneer de ene persoon een andere haat, en het wordt gewoonlijk door woede veroorzaakt. Woede kan tot stand komen ten gevolge van een meningsverschil. Als dit niet onder controle gehouden wordt, kan dat zeer snel omslaan naar haat.

Wanneer iemand vanwege een meningsverschil een andere persoon, organisatie of natie aanvalt, kan dat op korte tijd een stroom van haat ontketenen.

Dat is de reden waarom Ik al diegenen, die merken dat ze het doelwit van een dergelijke woede zijn, dringend verzoek om te allen tijde waardig te blijven. Zelfs wanneer iemand jullie beledigt, van aangezicht tot aangezicht of achter jullie rug, moeten jullie oppassen dat jullie je niet met hen inlaten. Wanneer jullie dat wel doen, zullen jullie in de verleiding komen om te zondigen.

Satan zet mensen aan om kwaad te worden. Vervolgens maakt hij van deze boosheid gebruik om bij de volgende persoon boosheid teweeg te brengen, en dat gaat zo door tot beide kanten doordrongen zijn van haat.

Hij, de Boze, wakkert haat aan zodat hij verdeeldheid kan zaaien.

Verdeeldheid is het tegenovergestelde van eenheid. Eenheid is een door God gegeven genade. Wanneer mensen eendrachtig verenigd zijn en elkaar respecteren, is liefde aanwezig. Liefde is God, dus God heeft deze eenheid bezield.

Satan maakt gebruik van haat om ervoor te zorgen dat naties zich splitsen, dat huwelijken stuklopen, dat moorden plaatsvinden en dat wrede criminaliteit gedijt. Zodra Satan overwonnen is, zal de haat definitief verdreven zijn en zal die niet meer bestaan in de wereld.

Liefde kan haat verminderen. Wanneer iemand boos op jullie is, moeten jullie proberen om met liefde te reageren. Het is misschien zeer moeilijk voor jullie om dat te doen, maar met Mijn hulp zullen jullie merken dat de haat snel afgezwakt zal zijn.

De vlam van liefde dooft het vuur van de haat. Het heft deze op. Liefde is God, en aangezien God veel macht heeft over het Beest, is dat de oplossing om het Beest uit jullie leven te verdrijven.

Het vergt veel moed om, als slachtoffers, haat te weerstaan. Als jullie handelen zoals Ik van jullie vraag en jullie Mij aanroepen om jullie de moed te schenken, dan kunnen jullie de haat verslaan.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 30/01/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: