Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

8 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Vader de wereld voorbereidde op Mijn eerste komst, zo bereidt Hij ook nu Zijn kinderen voor op Mijn Tweede Komst.

Heel de Hemel jubelde toen Ik geboren werd, want zij wisten dat Ik gestuurd was om de mensheid te redden van de eeuwige verdoemenis. Nu verheugt de hiërarchie van al de engelen en al de heiligen zich omdat de voorbereidingen nu gaande zijn om de wereld klaar te maken om Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, opnieuw te verwelkomen.

Enkel Mijn Vader kent de data, maar Ik kan jullie vertellen dat het, niet al te lang nadat de Waarschuwing zich heeft afgespeeld, zal plaatsvinden.

Dit is de tijd waarop Mijn Vader geduldig gewacht heeft. Eindelijk kan Hij het Beest en zijn demonen, die – Zijn kinderen kwellend – op aarde rondwaren, in de afgrond werpen.

De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren als voorbereiding op Mijn Tweede Komst.

Dat is nodig omdat het ertoe zal leiden dat veel mensen, die dat anders niet gedaan zouden hebben, nu om de vergeving van hun zonden zullen vragen.

De aardbevingen, stormen, overstromingen en het weer dat abnormaal is voor het seizoen, zullen zich bundelen om de aarde van het gif te zuiveren.  Ook het land, de zee en de lucht zullen gezuiverd worden om helemaal klaar te zijn voor het Nieuw Paradijs, wanneer de Hemel en de aarde tot één geheel zullen samensmelten.

Alles is zorgvuldig georganiseerd, overeenkomstig de goddelijke plannen van Mijn Vader. Onder de mensen is zeer weinig bekend over de goddelijke wetten die in het Koninkrijk van Mijn Vader op aarde en in de Hemel heersen.

Er werd jullie veel geleerd, door de profeten en door Mijn onderrichtingen. Maar er is veel dat een mysterie blijft voor jullie. Wanneer na verloop van tijd de mysteries aan jullie geopenbaard worden, zullen jullie de reden van het menselijk lijden begrijpen.

Velen onder jullie, wijze godgeleerden, houden zich zo goed mogelijk aan de wetten die door Mij vastgelegd werden.

Weet dan dat de liefde die God voor Zijn kinderen heeft, elke theologische redenering te boven gaat.

Hetzelfde geldt voor de eenvoudige ziel die een oprechte liefde voelt voor Mij, hun geliefde Jezus, zonder te analyseren waarom.

Weet, door op Mij te vertrouwen en aan te nemen dat Mijn liefde barmhartig en lankmoedig is, dat Ik de beloften van Mijn Vader zal vervullen.

Zijn Goddelijke Wil zal eindelijk geschieden. Enkel Zijn Wil kan voor vrede onder Zijn kinderen zorgen. Dat zal de openbaring zijn waardoor heel Zijn schepping van Hem zal houden en Zijn liefde en geschenken, die Hij over Zijn kinderen wenst uit te storten, zal aanvaarden.

De wereld heeft maar een fractie van de wonderwerken, door Mijn Vader geschapen, ontwaard.

Zijn kinderen moeten de werkelijke glorie van het Koninkrijk, dat op hen staat te wachten, nog aanschouwen.

Na veel pijn en lijden, veroorzaakt door de haat die op aarde werd teweeggebracht door de gevallen engelen, aangevoerd door Satan, zal alles nu beslecht worden.

De laatste strijd zal ervoor zorgen dat de vernietiging van het kwaad eindelijk voleindigd wordt.

De Waarschuwing is een mirakel, door Mijn Vader toegestaan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van Zijn kinderen Mijn Nieuw koninkrijk kunnen betreden.

Vanwege de geloofsafval en de leerstellige dwalingen, die in de afgelopen vier decennia verspreid werden door misleide gewijde dienaren, is dat de enige manier om de mensheid snel te verenigen.

De grootte van de wereldbevolking op dit moment houdt in dat miljarden gered kunnen worden door dit mirakel van de Verlichting van het Geweten.

Terwijl de tijd nu de Grote Beproeving ingaat, zal Ik, het Lam Gods, aan de wereld de ware betekenis van de inhoud van de Zegels – die Johannes gegeven werden – openbaren.

Het Boek der Waarheid is het woord van God, dat tot nu toe reeds aan de mensheid gegeven werd door Mijn Vaders Boek. Het herinnert Gods kinderen aan de waarheid, aangezien zovelen deze vergeten zijn.

Het zal tevens een aantal van de mysteries van de eindtijd, zoals deze aan Daniël gegeven werden, openbaren zodat jullie allemaal voorbereid zijn om het Nieuw Paradijs uit eigen vrije wil binnen te treden.

Wijs de waarheid – zoals deze jullie nu gegeven wordt – niet af, want dat zou vergelijkbaar zijn met een zieke die de behandeling voor de ziekte weigert. Zonder de waarheid zullen jullie slecht voorbereid zijn om Mijn Nieuw Paradijs te betreden.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 29/01/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: