Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Ik ben een allesvergevende God, bereid om jullie vrijheid te verlenen uit de zonden die jullie verstrikken

15 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang de hand uit te steken naar diegenen onder jullie die in hun leven momenteel verontrust zijn.

Ik roep tot diegenen onder jullie die in grote zonde verkeren en die, door de pijn die jullie voelen, wanhopen om ooit troost te vinden. Jullie kunnen misschien schuldig zijn aan zware zonden – waaronder moord, abortus, geweldpleging en seksuele verdorvenheid – of jullie kunnen misschien aan occultisme gedaan hebben, maar weten jullie dan niet dat alles wat jullie moeten doen erin bestaat jullie tot Mij te wenden en Mij te vragen jullie te helpen?

Ik ben een allesvergevende God, bereid om jullie vrijheid te verlenen uit de zonden die jullie verstrikken. Deze zonden kunnen uit jullie leven gebannen worden. Al wat daar voor nodig is, is moed. Denk eraan dat er niet één zonde is, met uitzondering van de zonde van godslastering tegen de Heilige Geest, waarvan Ik jullie niet zal ontslaan.

Het is niet het feit dat zondaars niet lang in staat van genade kunnen blijven, dat jullie tegenhoudt om Mijn vergeving te zoeken. Het is de gedachte dat Ik jullie nooit zou kunnen vergeven, die jullie van Mij weghoudt.

Mijn barmhartigheid is zo groot dat diegenen die erom vragen deze zullen krijgen.

Ik roep tot jullie allen die onzeker zijn over Mijn bestaan. Ik vraag dat jullie op Mij vertrouwen. Door Mij in vertrouwen te nemen, met Mij te communiceren en Mij te vragen om jullie te vergeven, zullen jullie het antwoord ontvangen waarnaar jullie hunkeren.

Ik zal antwoorden en jullie zullen dat in jullie hart voelen wanneer jullie het kruistochtgebed om de genade van Mijn barmhartigheid voor ellendige zondaars bidden.

Kruistochtgebed (89) ‘Voor ellendige zondaars’

Lieve Jezus,
help mij, een arme ellendige zondaar,
om met berouw in mijn ziel tot U te komen.
Reinig mij van de zonden die mijn leven verwoest hebben.
Schenk mij de gave van een nieuw leven,
vrij van de boeien van de zonde,
en de vrijheid die mijn zonden mij ontzeggen.
Vernieuw mij in het licht van Uw barmhartigheid.
Sluit mij in Uw Hart.
Laat mij Uw liefde voelen
zodat ik vertrouwelijk met U kan worden
en mijn liefde voor U ontstoken wordt.
Ontferm U over mij, Jezus,
en houd mij vrij van zonde.
Maak mij waardig om Uw Nieuw Paradijs te betreden.
Amen.

Denk eraan dat het niet is omdat zielen waardig zijn Mijn Koninkrijk te betreden dat zij verzoening bekomen. Het is doordat Mijn barmhartigheid zo groot is dat Ik iedere zondaar kan redden, als zij alleen maar de moed zouden opbrengen om Mij om hulp te vragen.

Ik houd van jullie allemaal met een blijvende hartstocht. Wijs Mijn liefde of barmhartigheid niet af, want zonder zullen jullie verder wegzinken in de zonde en voor Mij verloren blijven.

Wanneer jullie dit gebed bidden, zal Ik op zo’n manier antwoorden, dat het jullie zeer moeilijk zal vallen om jullie opnieuw van Mij af te keren.

Jullie geliefde Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 28/01/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: