Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Eerbiedig het belang van het gezin

25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen. Gedenk dat ook de Heilige Familie op deze dag tot stand gekomen is. Deze Heilige Familie heeft vandaag de dag betrekking op de mensen overal ter wereld. Juist omdat alle zielen op aarde behoren tot de familie van Mijn Eeuwige Vader, zouden de mensen dan ook overal het belang van het gezin moeten eerbiedigen.

Het is slechts door het gezin dat ware liefde ontstaat. Terwijl veel gezinnen in de wereld lijden onder ontwrichting, boosheid en scheiding, is het belangrijk om dit te begrijpen. Als er geen gezinnen op aarde waren , zou er geen leven kunnen zijn. Het gezin vertegenwoordigt alles wat Mijn Eeuwige Vader wenst voor Zijn kinderen op aarde. Wanneer gezinnen samen zijn, scheppen zij een intieme liefde die alleen in de Hemel bekend is. Beschadig het gezin en je zult de zuivere liefde beschadigen die leeft in elke ziel die tot dat gezin behoort.

Satan houdt ervan om de gezinnen te verdelen ! Waarom ? Omdat hij weet dat de kern van de liefde, essentieel voor de geestelijke groei van de mensheid, zal sterven wanneer het gezin gesplitst wordt. Alstublieft kinderen, bid voor de gezinnen opdat ze zich verenigen ! Bid voor de gezinnen opdat ze samen bidden ! Bid om te voorkomen dat Satan jullie gezinswoning binnendringt !

Vergeet nooit dat jullie allemaal behoren tot de familie van Mijn Vader en jullie moeten deze eenheid op aarde, zoveel mogelijk, nastreven. Dat is niet altijd het geval, Ik weet het, maar streef altijd naar eenheid binnen het gezin om de liefde voor elkaar te behouden.

Als jullie geen familie hebben op aarde, denk er dan aan dat jullie deel uitmaken van de familie die Mijn Vader geschapen heeft. Streef ernaar om jullie aan te sluiten bij de familie van Mijn Vader in het nieuw tijdperk van vrede.

Bid om de nodige genaden om jullie in staat te stellen je rechtmatige thuis te ontdekken in dit Nieuwe Paradijs. Bij Mijn Tweede Komst zullen jullie uitgenodigd worden om dit te betreden.

Jullie geliefde Jezus

Redder van de mensheid

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 24/01/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: