Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken. Vanwege Mijn grote barmhartigheid zend Ik nu Mijn Zoon om de mensheid een laatste kans te bieden om terug te keren tot Mij, hun Hemelse Vader. Ik kan onthullen dat de grote barmhartigheid, die aan al Mijn kinderen getoond gaat worden, slechts deze ene keer zal plaatsvinden.

Zij, Mijn kinderen, moeten deze laatste kans op redding aanvaarden of accepteren dat een verschrikkelijke kastijding zal neerkomen op de wereld. Elke afzonderlijke ziel op aarde zal binnenkort getuige zijn van de tekenen van de Verlichting van het Geweten. Elk van hen zal beschaamd op de knieën gebracht worden wanneer zij zien, vermoedelijk voor de eerste keer, hoe pijnlijk hun zonden blijken te zijn in Mijn ogen. Degenen met een goed en nederig hart zullen deze grote barmhartigheid met dankbaarheid en opluchting aanvaarden.

De anderen zullen dit een zeer moeilijke beproeving vinden en velen zullen Mijn hand van liefde en welwillendheid afwijzen. Bid dringend voor deze zielen, Mijn dochter, want zonder gebeden kan hen geen tweede kans gegeven worden. De wereld zal eindelijk de macht van hun Hemelse Vader aanvaarden zodra iedereen, wijd en zijd, getuige zal zijn van het wonder in de lucht. De geboorte van de nieuwe wereld komt bijna over jullie. Grijp nu Mijn barmhartigheid, zolang jullie het nog kunnen. Laat deze niet liggen tot de laatste minuut.

Verenig jullie eensgezind, in verbondenheid met Mij, om het Nieuw Tijdperk van vrede te omhelzen dat al de begenadigde zielen die Mij liefhebben, te wachten staat.

Mijn barmhartigheid is evenwel zo groot dat het gebed om kwijtschelding voor deze zielen – dat Mijn Zoon door jou, Mijn dochter, aan de wereld gegeven heeft (zie hieronder de passage uit Kruistocht van Gebed nummer 13) – zo krachtig zal zijn dat de zielen die nog in duisternis verkeren, kunnen en zullen gered worden.

O Hemelse Vader, door de liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
wiens lijden op het kruis ons verlost heeft van de zonde,
red a.u.b. al diegenen die nog steeds Zijn barmhartige hand afwijzen.
Overspoel hun ziel, lieve Vader, met Uw blijken van liefde.
Ik smeek U, Hemelse Vader, verhoor mijn gebed
en red deze zielen van de eeuwige verdoemenis.
Sta hen door Uw barmhartigheid toe
om als eerste het nieuw tijdperk van vrede op aarde te betreden. Amen.

Kinderen, denk aan de kracht van het gebed en hoe het de kastijding kan verzachten.

Bid, bid, bid opdat de wereld kan en zal gered worden en opdat de Grote Beproeving afgewend kan worden.

Jullie Hemelse Vader

God, de Allerhoogste

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 23/01/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: