Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Boodschap voor de agnostici en de atheïsten

18 november 2010

Tegen diegenen die beweren dat ze niet in Mij geloven, heb Ik dit te zeggen. Stel jezelf de volgende vraag. Kan je je een tijd herinneren dat je wel geloofde? Denk terug aan toen je een kind was dat geloofde in God. Het maakt niet uit welke godsdienst je ouders beleden. Geloofde je? Wat veranderde er? Was het de invloed van anderen? Zegden zij je dat er een rationeel antwoord was voor je wezenlijke bestaan?

Het is sinds het begin der tijden moeilijk geweest voor Mijn kinderen om het andere bestaan, buiten dit hier, te aanvaarden. Kijk toch rond in de wereld en zie de wonderen van de schepping van Mijn Eeuwige Vader. De zon, de maan, de zee, de rivieren, de planten, de dieren en alle wonderen van de schepping en beantwoord het volgende. Waar kwam dit allemaal vandaan? Geloof je echt dat het tevoorschijn kwam uit iets anders dan een superieur wezen? Wees gewaarschuwd als je de leugens hoort, verspreid door zogenoemde helderzienden, die voorkomen in de New Age-beweging. Zij worden gevoerd naar wat zij geloven als zijnde de waarheid en de sensatie van het aan hen beloofde leven in een nieuw tijdperk. Dit tijdperk, waartoe zij gebracht werden om in te geloven, is een nieuw paradijs. Een soort van gecontroleerde mensheid maar niettemin het roemrijke centrum van het universum. Dit is een valse leer. Veel van Gods mensen, met inbegrip van degenen die geloven, verwarren ten onrechte hun geloof in deze leer met deze van het Licht.

Zij worden geleid door de demonen. Sommigen weten dat zij bestaan. Anderen niet. Bid dat zij de waarheid inzien voordat zij verdergaan op hun zinloze weg naar ijdelheid.

Tegen de atheïsten zeg Ik het volgende. Ik houd van jullie hoezeer jullie Mij ook beledigen. Tot de atheïsten die geleid en beïnvloed worden door andere overtuigingen zeg Ik: stop en denk na! In hun zoektocht om de door mensen gemaakte redenering te volgen, geloven zij eenvoudigweg in een ander geloof. Het geloof dat de mens de controle heeft. Hij heeft dit niet. Maar dezelfde mensen, Mijn dierbare kinderen waarvoor Ik zal strijden, worden aangemoedigd om Satan, de Bedrieger en vijand van de mensheid, te volgen. Vraag aan de atheïst die buitengewoon veel moeite doet om Gods kinderen onder druk te zetten waarom hij dit doet.

Is het niet genoeg om Mij gewoon te loochenen? Waarom liegen deze mensen? Veel van deze atheïstische groeperingen hebben een plan om Mijn kinderen te bekoren en te verleiden tot een valse leer. Vergis jullie niet! Hun overtuiging is een andere vorm van religie. Een religie die het vermogen van de intelligentie, het verstand en de trots verheft. Zij imiteren de eigenschappen van Satan. Zij volgen in hun blindheid een ander geloof – de bewieroking van het duistere waar geen liefde bestaat.

Zo hoogdravend zijn deze atheïsten, zo trots op hun godsdienst, dat zij niet beseffen dat waar zij voor staan een godsdienst is – de godsdienst van de Bedrieger, die met hun domheid lacht.

Atheïsten, luister nog een laatste keer naar Mij. Keer nu terug naar de Schriften. Onderzoek het Boek van Johannes en aanschouw de waarheid daar deze zich nu begint te ontvouwen. Lijkt het jullie niet reëel aangezien jullie nu getuige zijn van de gebeurtenissen terwijl ze elke dag, laag na laag, voor jullie ogen worden blootgelegd.

Kunnen jullie niet inzien dat Mijn woord, Mijn profetie, zo lang geleden aangekondigd, misschien de waarheid is? Open jullie ogen en spreek eens tot Mij als volgt:

“God, als U de waarheid bent,
onthul dan aan mij het teken van Uw liefde.
Open mijn hart om leiding te ontvangen.
Als U bestaat, laat me Uw liefde voelen
zodat ik de waarheid kan inzien.
Bid nu voor Mij.”

Aangezien Ik beroep op jullie doe, zeg Ik dit nog een laatste keer. De liefde is niet gemaakt door mensen. Jullie kunnen deze niet zien maar wel voelen. De liefde komt van de Eeuwige Vader. Het is een geschenk voor de mensheid. Het komt niet vanuit de duisternis. De duisternis die jullie voelen, is verstoken van liefde. Zonder ware liefde kunnen jullie niet voelen. Jullie kunnen het licht niet zien. Jullie zijn niet bezorgd om welke toekomst dan ook. Ik ben het Licht. Ik ben de toekomst. Ik breng jullie gelukzaligheid en leven voor altijd. Verander nu en vraag om Mijn hulp! Doe dat en Ik zal jullie verhoren en jullie in Mijn armen sluiten.

Mijn tranen van geluk zullen je verlossen naarmate je terug Mijn geliefd kind wordt. Kom nu en sluit je bij Mij aan in het Paradijs.

Jullie liefhebbende Verlosser, Jezus Christus.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 22/01/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: