Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Hoe lijden jullie achter jullie kenteken van atheïsme

10 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de wereld eindelijk zal beseffen dat God wel degelijk bestaat, is dichtbij.

Tot al diegenen die zich beroemen op hun atheïsme, dat zij dragen als een ereteken om trots op te zijn, zeg Ik dit:

Wanneer het moment aanbreekt en je de waarheid kunt zien, omdat Ik je deze geef, zal je nog steeds met twijfels bestookt worden.

Weet dat jouw twijfels, die op dit moment niet aanwezig zijn omdat je denkt dat je de waarheid kent, een vloek zijn.

Het is Satan, die je eerst verleidt en je vervolgens vervloekt.

Je bent een kind van God en je werd verblind voor de waarheid om je te beletten het Nieuw Paradijs op aarde, dat door Mijn Vader aan de mensheid beloofd werd, te betreden.

Wanneer de waarheid je geschonken wordt en de twijfels je daarop nog steeds kwellen, vraag Mij dan a.u.b. om je te helpen. Slechts één woord, slechts één roep, is alles wat je nodig hebt.

Dit is wat Ik wil dat je tot Mij zegt:

Kruistochtgebed (76) ‘Het atheïstengebed’
Jezus, help mij om de liefde van God te aanvaarden
als deze mij getoond wordt.
Open mij ogen, mijn geest, mijn hart en mijn ziel
zodat ik gered kan worden.
Help mij te geloven door mijn hart te vervullen met Uw liefde.
Houd mij vervolgens vast
en verlos mij van de kwelling van de twijfel.
Amen.

Mijn arme zielen, hoe lijden jullie achter jullie kenteken van atheïsme.

Hoe spannen jullie je voortdurend in om jullie hart ongevoelig te maken voor de waarheid, de waarheid over het bestaan van God.

Hoe proberen jullie voortdurend andere zielen te werven om jullie overtuigingen aan te nemen. Waarom is dat zo denken jullie?

Waarom steken jullie zoveel energie en moeite in het uitschreeuwen van jullie overtuigingen denken jullie? Dat is om te bewijzen dat het bestaan van God onwaar is.

Zijn jullie je er niet van bewust dat, wanneer jullie dat doen, jullie inspanningen vol hartstocht zijn? Hoe komt het dat zo’n hartstocht kan neerkomen op zo’n haat voor God?

Als God niet bestaat, waarom haten jullie Hem dan?

Hoe kunnen jullie iemand haten die, in jullie ogen, niet bestaat?

Satan is jullie God, maar waarschijnlijk geloven jullie toch niet dat hij bestaat.

Wat jullie niet weten, is dat hij jullie geest controleert aangezien hij die met een leugen vult.

Hoe ween Ik om jullie!

Wat houd Ik nog steeds van jullie!

Hoe snak Ik ernaar om jullie te redden voordat het te laat is!

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 20/01/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: