Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Terwijl Ik nu voorbereidingen tref om Mijn Zoon voor de tweede en laatste maal te zenden om Mijn kinderen te verzamelen en hun eeuwig leven te schenken, zullen zij deze grootse daad van barmhartigheid eveneens afwijzen. Ik heb, door Mijn Woord, de mens de waarheid geschonken en hij verwerpt deze nog steeds. Hoe gemakkelijk vergeten ze. Hoe blind zijn ze, want Ik zei de wereld dat Ik hun Mijn Koninkrijk – een nieuwe wereld, zonder einde – zou brengen, maar ze hebben geen begrip van wat hun erfdeel zal inhouden. Niet allen zullen de barmhartigheid van Mijn Zoon aannemen en dus herinner Ik de wereld aan wat er komen gaat opdat ze zullen naderen en Mijn Koninkrijk aannemen.

Er zal bij Mijn kinderen grote weerstand bestaan tegen de vele wonderen die Ik de wereld zal tonen voorafgaand aan de Komst van Mijn Zoon. Er zal veel over gesproken worden, maar Mijn vijanden zullen ervoor zorgen dat Mijn kinderen misleid worden waardoor zij hun ziel niet zullen voorbereiden op het glansrijke leven dat Ik voor ieder van jullie bereid heb.

Net zoals Mijn Zoon op de derde dag uit de dood opstond, zo zal Hij zich bij Zijn Tweede Komst ook op de derde dag, na drie dagen van duisternis, openbaren. Ik wil dat jullie van deze drie dagen van duisternis op de hoogte zijn zodat jullie die niet vrezen. Gewijde kaarsen zullen het enige, door Mij vergunde licht verschaffen om diegenen die van Mij houden, toe te laten te zien en met vreugde op de aankomst van Mijn Zoon te wachten.

Wees niet bang van Mijn liefde voor jullie of van de macht die Ik hanteer, aangezien het voor jullie eigen bestwil is dat Ik toelaat dat, in de dagen die aan de Grote Dag voorafgaan, al die gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Ik laat toe dat Mijn vijanden op aarde ronddolen. Ik laat toe dat de vernietigers de mens misleiden, want dat is de manier waarop Ik het geloof van diegenen die met de waarheid gezegend werden, zal beproeven. Maar weet dit: Diegenen die het Woord van God verraden, zullen verdreven worden naar de woestijn. Diegenen die fel uithalen en Mijn gewijde dienaren die Mijn Zoon liefhebben, afstraffen, zullen streng gestraft worden. Ik zal toelaten dat de zwakken en diegenen die gemakkelijk te beïnvloeden zijn, misleid worden zodat zij – wanneer Mijn profetieën die aan jou, Mijn dochter, gegeven worden, zich voltrekken – tot inkeer zullen komen en naar Mij op zoek zullen gaan.

Kinderen, Ik Ben jullie aan het voorbereiden zodat Mijn Wil geschiede en jullie in Mijn Rijk zullen leven, aangezien jullie daartoe geboren werden. De wereld waarin jullie leven is bezoedeld door de Boze en zijn invloed. De aarde wordt geteisterd door de zonde – op dit moment meer dan ooit tevoren – en de zonde zal nu escaleren waarvan ieder van jullie, met een waarachtig geloof, getuige zal zijn. Vanaf vandaag – Paaszondag – zullen jullie elke dag aan de waarheid herinnerd moeten worden, want zonder deze zullen jullie afdwalen en verdwaald raken. Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen. Ik zal jullie naar Mij toetrekken, jullie blijven opbeuren wanneer de pijn van de geloofsafval ondraaglijk wordt en Ik zal jullie ziel redden met welke middelen dan ook, die Ik verkies boven jullie te verliezen aan Mijn vijanden.

Ik wil dat jullie diegenen die Mijn Zoon vanwege deze missie bestrijden, Zijn missie om de wereld op Zijn Tweede Komst voor te bereiden, vriendelijk bezien. Ik vraag dat jullie Mij, jullie Eeuwige Vader, door dit kruistochtgebed verzoeken om al diegenen barmhartigheid te betonen, die zich met Mijn hand, Mijn edelmoedigheid, Mijn macht en Mijn Godheid proberen te bemoeien.

Kruistochtgebed (147) ‘God de Vader, toon barmhartigheid aan diegenen die Uw Zoon loochenen’
O God, mijn Eeuwige Vader,
ik vraag U om barmhartigheid te tonen aan diegenen
die Uw Zoon loochenen.
Ik pleit voor de zielen van diegenen
die Uw profeten proberen te vernietigen.
Ik smeek om de bekering van de zielen
die voor U verloren gaan
en ik vraag dat U al Uw kinderen helpt om hun ziel voor te bereiden
en hun leven te beteren overeenkomstig Uw Goddelijke Wil,
in afwachting van de Tweede Komst van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen.

Ga, Mijn kinderen, en bereid iedereen die jullie bekend is voor op Mijn grootse barmhartigheid door Mij, jullie geliefde Vader, extra gebeden aan te bieden.

Ik houd van jullie allemaal. Ik Ben één en al liefde, één en al geduld en Ik wacht op jullie antwoord. Denk nooit dat Ik jullie gebeden niet zal horen, want jullie stemmen klinken Mij zoet in de oren en jullie liefde voor Mij bezorgt Mij grote vreugde. Er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zal doen. Niets.

Ga in liefde en vreugde, want jullie kunnen er zeker van zijn dat Ik geheel barmhartig ben.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 16/01/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: