Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Dagelijks archief: 16/01/2019

God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

20 april 2014 Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die … Lees verder

16/01/2019