Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Het kruis is jullie link naar eeuwig leven. Verzaak nooit aan het kruis!

15 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn geliefde volgingen Goede Vrijdag vieren, moeten zij eraan denken hoe Mijn liefde zich over het menselijk ras uitstrekt.

Diegenen die Mij vervolgden en vervolgens doodden, waren vol haat en hadden een hart van steen. Ondanks hun haat, stierf Ik voor hen en onderging Ik een grote lijdensweg zodat zij verlost konden worden. Zoveel mensen haten en verachten Mij vandaag de dag nog steeds op zo’n grote schaal dat, als Ik het kwaad dat hun ziel verwoest aan het licht zou brengen, jullie niet in staat zouden zijn om stand te houden.

Mijn pogingen om de wereld door het Boek der Waarheid voor te bereiden, zullen overal door Mijn vijanden bestreden worden. De ergste aanvallen zullen afkomstig zijn van satanische groeperingen, waarvan er velen zich als Christenen voordoen zodat zij hun woede kunnen koelen door te doen alsof zij hun geloof verdedigen. Dit is de wijze waarop Satan zijn gewillige slachtoffers gebruikt om Mijn werk aan te vallen. Hoe beklagenswaardig zijn hun zielen en wat ben Ik bedroefd aangezien zij doorgaan met Mij te verraden, modder naar Mij blijven gooien en leugens over Mijn Woord blijven verspreiden in een poging om zielen van Mijn barmhartig Hart in te pikken.

Tijdens deze week huil Ik tranen van ondraaglijke pijn omdat de tijd kort is en Ik weet dat, hoe hard Ik ook probeer, veel zielen Mij nog steeds de rug zullen toekeren. Waarom haten deze zielen Mij zo? Het antwoord luidt: omdat zij helemaal geen liefde voor Mij bezitten. Velen van hen vinden het afschuwelijk dat de haat die ze voor Mij in hun hart voelen, niet weggespoeld kan worden. Zij zijn zo bezeten door de Boze, dat ze elke minuut van de dag doorbrengen met Mij te vervloeken.

De overgrote meerderheid van de mensen gelooft niet langer in Mij – het is een klein aantal dat wel gelooft, in een zee van zielen waarvan de omvang zich van de ene kant van de aarde naar de andere uitstrekt. Maar Ik beloof jullie dat Ik zoveel zielen als Ik kan, zal verzamelen en dat Ik, omwille van de liefde die Ik voor jullie bezit, Mijn barmhartigheid zelfs zal uitspreiden onder diegenen die het niet verdienen. Hoe verwelkom Ik de goede, de liefdevolle en die zuivere zielen, die voor Mij komen staan. Zij vervullen Mij met grote vreugde. O hoe verzachten zij Mijn wonden. Wat een verlichting bezorgen zij Mij van het leed dat Ik doorsta voor Mijn arme zondaars, die geen idee hebben van de grote vreugde die Ik hen in Mijn nieuw Koninkrijk beloofde. Zoveel zielen zullen jammer genoeg de sleutel tot eeuwig leven, die Ik hun gaf, weggooien – en voor wat? Een leven zonder betekenis, een leven vol opwinding en loze beloftes. Een vermoeiend leven van zwoegen, dat geen leven oplevert – alleen datgene, wat in stof eindigt. Ik Ben jullie leven. Ik breng jullie leven. Wanneer jullie Mijn kruisdood aannemen en Mijn opstanding erkennen, zullen jullie de dood nooit ondergaan.

Tot jullie, van deze generatie, zeg Ik dit. Jullie, die met Mij zijn, zullen de dood niet ondergaan – zelfs de dood van het lichaam niet. Diegenen die Mij – door de zonde – verraden, terwijl de waarheid jullie gegeven is, zullen geen leven hebben. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten dus nooit bang zijn voor deze missie. Ik zal jullie meenemen en jullie overladen met alle gaven die Mijn Vader jullie dolgraag wil verlenen, als Hij Zijn kinderen uiteindelijk verzamelt in het Koninkrijk dat Hij jullie beloofde, toen Hij Mij, Zijn enige Zoon, zond om jullie ziel door Mijn kruisdood te redden. Het kruis is jullie link naar eeuwig leven. Verzaak nooit aan het kruis! Mijn dood was jullie weg naar eeuwig leven. Zonder Mijn kruis, zal bij diegenen die het afwijzen, de dood zegevieren.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 15/01/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: