Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Moeder van de Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal ertoe leiden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken

5 augustus 2013

Mijn lieve kinderen, dit gaat een tijd worden van grote beproevingen in jullie geloof. De Katholieke Kerk zal de Kerk zijn waarin de grote verdeeldheid een aanvang zal nemen. Het zal in deze Kerk zijn dat de priesters van Mijn Zoon het meest te lijden zullen hebben tijdens de grote geloofsafval, die deze zeer spoedig van binnenuit zal moeten ondergaan.

Tot die getrouwe priesters van Mijn Zoon, die door besluiteloosheid verscheurd zullen worden: jullie moeten je bewust zijn van de noodzaak met de Barmhartige Christus verenigd te blijven. Jullie mogen nooit in de verleiding komen Zijn Kerk te verlaten, door onwaarheden aan te nemen van diegenen onder jullie, die in ernstige dwaling vervallen zijn. Jullie moeten Mijn Zoon tot elke prijs vereren en Zijn volk op het pad naar de heiligheid voeren, ongeacht hoe moeilijk dat voor jullie zal zijn.

Diegenen van jullie, die de traditionele Mis zullen blijven opdragen, zullen gekweld worden, tot jullie ermee instemmen om deze volkomen te laten varen. Velen te midden van jullie religieuze ordes zullen jullie achter jullie rug om aan de vijand verraden. Jullie zullen, net zoals Mijn Zoon voor jullie, voor diegenen gebracht worden die beweren jullie gelijke te zijn, en jullie zullen van ketterij beschuldigd worden omdat jullie erop staan om eerbied te blijven tonen voor het Allerheiligste Offer van de Mis.

De nieuwe woorden, die zullen neerkomen op de verachtelijke ontheiliging van het Lichaam van Mijn Zoon, zullen met geweld opgedrongen worden aan die gewijde dienaren, die bezwaren durven maken.

Het zal binnen de Katholieke Kerk zijn dat broeder zal strijden tegen broeder, zuster tegen zuster, vader tegen zoon, kinderen tegen ouders, tot er twee kampen bestaan

Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal ertoe leiden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken. Om dat te doen, moeten jullie je beginnen voor te bereiden en dergelijke plaatsen vinden, waar jullie de Heilige Mis zullen kunnen opdragen en Gods kinderen zullen kunnen voorzien van de Sacramenten.

Ik, de Moeder van de Verlossing, zal dergelijke toevluchtsoorden beschermen en door het Zegel van de Levende God, dat door Mijn Vader aan de wereld gegeven werd, aan de binnenmuren te bevestigen, zullen deze voor Gods vijanden onzichtbaar blijven.

Wees niet bang voor deze dingen want als jullie je goed voorbereiden, zullen jullie Gods kinderen naar de redding voeren. Als jullie geen acht slaan op deze waarschuwing, zullen jullie door de vijanden van Mijn Zoon naar geest, lichaam en ziel gevangen genomen worden en zal de redding jullie niet toebehoren.

Diegenen die dansen naar de pijpen van de Valse Profeet, zullen veel gebed nodig hebben want sommigen van hen zijn blind voor de waarheid. Anderen, die de waarheid wel zullen kennen, maar die partij zullen kiezen voor diegenen die de kruisdood van Mijn Zoon zullen ontkennen, moeten gevreesd worden. Zij zullen de onschuldige volgelingen van Christus vreselijk kwaad berokkenen.

Door trouw te blijven aan de waarheid, zullen jullie het restleger van Mijn Zoon aanvoeren zodat het uitgroeit tot een geduchte kracht tegen de Boze en diegenen die hij aanstuurt in zijn strijd tegen Mijn Zoons ware dienaren op aarde.

Jullie moeten, als het zover is, weigeren om richtlijnen aan te nemen van diegenen die het Woord van God zullen ontwijden en door hun leugens en nieuwe obscene leerstellingen velen zullen misleiden. Diegenen die om het even welke vervorming van de Mis of de Heilige Sacramenten accepteren, zullen aan Mijn Zoon verantwoording moeten afleggen. Want jullie zullen, ongewild, dienaren van de Boze geworden zijn en veel, veel zielen zullen verloren gaan omdat zij in rituelen getrokken zullen worden, die Satan zullen huldigen. Deze rituelen zullen de Valse Profeet en de Antichrist, die vijanden van God zijn, eren.

Bid, bid, bid dat de waarheid ingezien zal worden en dat de leugens ontmaskerd zullen worden voor wat ze zijn – een belediging voor de hartverscheurende kruisiging van Mijn Zoon.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 02/01/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: