Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Maandelijks archief: januari, 2019

Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

28 november 2012 Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep … Lees verder

31/01/2019

De vlam van liefde dooft het vuur van de haat

2 december 2012 Mijn zeer geliefde dochter, het is pas wanneer jullie het doelwit zijn van haat dat jullie de macht, die de Boze over de mensheid heeft, werkelijk kunnen … Lees verder

30/01/2019

De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

8 december 2012 Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Vader de wereld voorbereidde op Mijn eerste komst, zo bereidt Hij ook nu Zijn kinderen voor op Mijn Tweede Komst. … Lees verder

29/01/2019

Ik ben een allesvergevende God, bereid om jullie vrijheid te verlenen uit de zonden die jullie verstrikken

15 december 2012 Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang de hand uit te steken naar diegenen onder jullie die in hun leven momenteel verontrust zijn. Ik roep tot diegenen onder … Lees verder

28/01/2019

De zondaars die zich tot Mij wenden, vinden ogenblikkelijk genade

20 december 2011 Mijn liefste beminde dochter, waarom voelen Mijn kinderen zich momenteel zo verlaten in de wereld? Waarom wanhopen zij door verdriet en eenzaamheid terwijl zij alleen maar op … Lees verder

25/01/2019

Eerbiedig het belang van het gezin

25 december 2011 Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen. Gedenk dat ook de Heilige Familie op deze dag tot stand … Lees verder

24/01/2019

God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

28 december 2011 Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken. Vanwege Mijn grote barmhartigheid … Lees verder

23/01/2019

Boodschap voor de agnostici en de atheïsten

18 november 2010 Tegen diegenen die beweren dat ze niet in Mij geloven, heb Ik dit te zeggen. Stel jezelf de volgende vraag. Kan je je een tijd herinneren dat … Lees verder

22/01/2019

Hoe lijden jullie achter jullie kenteken van atheïsme

10 september 2012 Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de wereld eindelijk zal beseffen dat God wel degelijk bestaat, is dichtbij. Tot al diegenen die zich beroemen op hun … Lees verder

20/01/2019

Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

27 april 2014 Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus … Lees verder

18/01/2019

Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

27 april 2014 Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid … Lees verder

17/01/2019

God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

20 april 2014 Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die … Lees verder

16/01/2019

Het kruis is jullie link naar eeuwig leven. Verzaak nooit aan het kruis!

15 april 2014 Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn geliefde volgingen Goede Vrijdag vieren, moeten zij eraan denken hoe Mijn liefde zich over het menselijk ras uitstrekt. Diegenen die Mij … Lees verder

15/01/2019

Moeder van de Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal ertoe leiden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken

5 augustus 2013 Mijn lieve kinderen, dit gaat een tijd worden van grote beproevingen in jullie geloof. De Katholieke Kerk zal de Kerk zijn waarin de grote verdeeldheid een aanvang … Lees verder

02/01/2019