Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

God geeft leven en Hij neemt het als Hij dat wil en, zoals bij elke handeling van God, zal daar altijd heil uit voortkomen, hetzij in de wereld waarin jullie leven, hetzij in Mijn hemels Koninkrijk. Het is een gebrek aan vertrouwen in Mij, dat verbittering teweegbrengt in de zielen die Mij beoordelen op handelingen waarvan zij menen dat ze wreed en onnodig zijn. Wat zij niet weten, is dat er voor alles een tijd is – een tijd om te leven en een tijd om te sterven – en dat God de Auteur van het leven is. Alleen Hij kan beslissen over het ogenblik om het weg te nemen.

Lijden door toedoen van anderen is iets dat door de zonde veroorzaakt wordt – niet door God. Wanneer de mens in het leven afwijkende paden kiest, komt dat geheel door zijn eigen keuze over hetwelke hij neemt. Sommigen kiezen verstandig, op basis van hun eigen geweten, en begrijpen het verschil tussen goed en kwaad. Anderen zullen het pad kiezen waarvan zij menen dat het hun de noodwendigheden zal bezorgen die zij nodig hebben om hen in de wereld staande te houden. Maar er zullen er zijn die onverstandig kiezen en zich op een pad begeven van zelfzucht, verdorvenheid en hebzucht.

Alle goede dingen komen van God. Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven, maar weet dan dat God kiest hoe Hij voor het welzijn van de mens vruchten vergaart. En lijden maakt deel uit van dit plan bij Zijn redding van de zielen. Hij schept geen genoegen in het lijden, maar het is een vorm van zuivering. Als jullie lijden zal God proberen dit lijden te gebruiken voor het welzijn van jullie eigen ziel. Maar Hij zal jullie nooit dwingen om iets te doen doordat Hij jullie de vrije wil schenkt. Misbruik van jullie vrije wil kan leiden tot vreselijke zonde, en toch zal God jullie nooit je vrije wil afnemen. De vrije wil is hoogheilig. Deze werd door God vrij aan de mens gegeven, en het is het enige geschenk dat Hij jullie nooit zal afnemen. Nochtans is het door de vrije wil van de mens dat de mens in ongenade valt en tot zonde vervalt.

De Boze speelt in op de vrije wil van de mens door de bekoring van de zinnen. De vrije wil is een geschenk aangezien deze, wanneer er juist gebruik van gemaakt wordt, God grote eer kan schenken. Maar wanneer deze misbruikt wordt om verschrikkelijke wreedheden te begaan, wordt dit door Satan benut om de mensheid te vervloeken.

De strijd om zielen zal eindigen zodra de vrije wil van de mens één wordt met de Wil van God. Pas dan zal de mens vrij zijn van alle dingen die hem verdriet en lijden, van welke aard dan ook, bezorgen.

In de komende wereld, die geen einde kent, zal de Wil van God heersen.

Jullie Jezus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 23/11/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: