Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

De tijd is nu kort aangezien de Waarschuwing bijna daar is. Stel nooit tot morgen uit wat je vandaag dient te doen. Berouw om jullie zonden is cruciaal voordat jullie vragen om jullie zonden te vergeven. Want zonder oprecht berouw is het nutteloos.

Ik zie zoveel zwartgeblakerde zielen in jullie wereld, Mijn dochter. Er is maar weinig licht en mochten jullie zien hoe diep de mens gevallen is, zouden jullie geschokt zijn. Zoveel miljoenen van Mijn kinderen storten zich dagelijks in een poel van zondig verderf waarvan zij het onmogelijk zullen achten om het achter zich te laten, tenzij jullie voor hen bidden. Zij zijn blind voor de Waarheid en zelfs al zou hun nu Mijn licht getoond worden, zouden zij zich in allerlei bochten wringen om zich voor Mij te verbergen. Bid voor hen!

Mijn kinderen die zich schuldig maken aan weerzinwekkende zonden, genieten van het feit dat hun slecht gedrag toegejuicht wordt om het entertainmentgehalte. Wereldwijd sijpelt in zoveel huizen pornografie binnen door tv-zenders die deze snode gruweldaden als onschuldig, humoristisch vermaak voorstellen. Dezelfde zenders die weigeren Mijn naam uit te spreken. Ook geweld wordt verheerlijkt, niet alleen op tv maar ook in spelletjes, waardoor het zo aanvaardbaar wordt dat mensen geweldpleging nu als de normaalste zaak beschouwen.

Wanneer Satans demonen zielen binnendringen, beginnen ze zich in het menselijk lichaam te manifesteren zodat hun daden duidelijk zichtbaar worden voor Mijn volgelingen die, bij dat waarvan ze getuige moeten zijn, uit afschuw ineenkrimpen. Het door satanische demonen geteisterd menselijk lichaam zal zich grotesk gedragen. Hun lichaamsbewegingen zullen verwrongen zijn en zullen satanische boodschappen overnemen, die door de Boze gebruikt worden om gelijkgestemde zwakke mensen te verleiden. Zwakke zielen, verstoken van liefde voor God, zullen zich tot hen aangetrokken voelen en zullen hen uiteindelijk nadoen zodat ook zij Satan, en alles waar hij voor staat, zullen eren op de manier zoals zij zich gedragen.

Kinderen, kunnen jullie niet zien hoe Satan werkt? Mijn volgelingen, jullie moeten aan diegenen die het niet beseffen, vertellen hoe hij te werk gaat in de pornografische industrie. Wanneer Satan met andere woorden zielen tracht te verderven en deelnemers in het eeuwige vuur tracht te zuigen. Diegenen schuldig aan seksueel afwijkend gedrag en diegenen die op een obscene, onzedelijke manier met hun lichaam te koop lopen, zullen in alle eeuwigheid helse pijn lijden.

Help nu om hen te redden, kinderen, want zij hebben er geen idee van hoe hun immorele onzuiverheid Mij doet walgen! Zij zijn in duisternis gehuld. Breng hen naar Mij zodat Mijn licht hen kan omhelzen en hen behoeden voor het vuur van de hel!

Zonden van het vlees verafschuw Ik. Zoveel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie en seksueel afwijkende handelingen. Laat hun weten wat hun lot zal zijn, tenzij ze berouw tonen!

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 16/11/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: