Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die uit de schoot van Mijn Kerk zal voortkomen – zal als een zeer dichte mist neerdalen

14 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben de stem in jullie midden, die probeert om Mij verstaanbaar te maken bij die leiders die de geloofsafval verspreiden en die heersen in de vier windstreken van de aarde.

De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die uit de schoot van Mijn Kerk zal voortkomen – zal zeer spoedig als een zeer dichte mist op alle argeloze Christenen neerdalen. Het plan om de waarheid te onderdrukken heeft een aanvang genomen, en weldra zullen de verdraaide versies van Mijn heilige Leer voor velen van jullie duidelijk worden. Maar terwijl men de waarheid zal inwisselen voor leugens, zal de Heilige Geest tegen Mijn vijanden opstaan. Mijn Licht zal nog zichtbaar zijn te midden van alle verwarring, die de leiders van de grootste geloofsafval aller tijden in de wereld zullen aanwenden. Ze zullen niet rusten tot de wereld heidens geworden is, zonder liefde voor Mij, Jezus Christus.

De seculiere wereld zal als de juiste beschouwd worden, die waarin ieder mens aangemoedigd zal worden om zijn eigen lusten en verlangens te volgen. Alles zal in het werk gesteld worden om de aanwezigheid van de Heilige Geest te temperen. Zij zullen Mijn lijden aan het kruis en het belang van de noodzaak om redding te verwerven, loochenen, niettegenstaande deze aan iedereen gegeven wordt die het met Mij goedmaakt en die om Mijn barmhartigheid vraagt. Zij zullen Gods kinderen niet enkel leugens over Mij en Mijn Leer opdringen, zij zullen ook diegenen vervolgen die dergelijke leugens in vraag stellen.

Diegenen die de leider van Mijn Kerk van binnenuit aanvechten, zullen meedogenloos behandeld worden en er zal hen geen greintje barmhartigheid betoond worden. Diegenen van jullie die valse leerstellingen aannemen, van diegenen die zeggen dat zij Mijn kerk vertegenwoordigen, en die in hun hart weten dat deze niet van Mij komen: Ik zal jullie dan hulp verlenen. Ik zal jullie troosten terwijl Ik jullie geleid. Jullie mogen de waarheid nooit verloochenen of zwichten voor diegenen wier machtswellust ertoe leidt dat zij in Mijn naam zullen liegen, als zij dan op goede voet kunnen blijven staan met Mijn vijanden. Jullie geloof zal echt op de proef gesteld worden.

Ik kom nu om jullie de waarheid te brengen, alleen al omdat jullie de waarheid ontzegd zal worden. Wanneer dat gebeurt, zal jullie niet toegestaan worden om de waarheid aan andere zielen, die niet kunnen overleven zonder, bekend te maken.

Bid om barmhartigheid voor jullie eigen ziel, en voor diegenen die door Mijn vijanden in ernstige dwaling gebracht zullen worden!

Jullie Jezus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 23/10/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: