Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De rest van Mijn gewijde dienaren zullen een belofte van trouw aan de nieuwe ene-wereldreligie tekenen

5 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk geven meer van Mijn gewijde dienaren gehoor aan Mijn oproep, ook al brengt dat voor hen daardoor een zeer eenzame tocht met zich mee.

Hun plicht ligt bij hun oversten want Ik heb Mijn Kerk op aarde het gezag geschonken om zich over al Gods kinderen te doen gelden. Zij, Mijn gewijde dienaren, moeten zich houden aan al de instructies die hen door Mijn Kerk gegeven worden, tot aan de dag dat Mijn Sacramenten veranderd worden. Dan zal hun plicht bij Mij liggen.

Tot diegenen van Mijn gewijde dienaren, die niet geloven in de voorzegde profetieën dat Mijn Kerk van binnenuit verwoest zal worden: jullie moeten bidden dat Ik jullie sterk zal houden en trouw aan Mijn Leer, tot de dag van duisternis wereldwijd in de heilige tabernakels elke aanwezigheid van Mij zal wegvagen. Want zodra dat gebeurt, zal jullie enige plicht bij Mij, Jezus Christus, liggen.

Laat jullie hart niet verontrust worden, want zodra jullie enkel de waarheid over Mijn Leer verkondigen en de Sacramenten toedienen op de wijze die jullie geleerd werd, zal dat jullie zaligmakende genade zijn. Als, en wanneer, jullie opgedragen wordt om de waarheid van Mijn Kerk op aarde te verwerpen, dan is dat het moment waarop jullie je zullen moeten onderscheiden.

Die dag is nog niet aangebroken, maar zodra jullie door diegenen binnen jullie hoogste rangen gevraagd wordt om de Heilige Eucharistie af te danken, zullen jullie weten dat jullie de waarheid gegeven werd.

Wanneer jullie – voor die dag aanbreekt – gevraagd wordt om bepaalde leerstellingen te accepteren, waarvan jullie in jullie hart zullen weten dat deze nooit door Mij goedgekeurd zouden kunnen worden, zullen jullie de vreselijke realiteit beseffen van de verwoesting waarmee de Kerk geconfronteerd wordt.

Het zullen enkel de kranigen en moedigen onder jullie zijn, die zullen opkomen voor de waarheid wanneer zij proberen om jullie heidense leugens te doen aannemen, die Mij trouw zullen blijven. Jullie zullen doorgaan met het toedienen van de Sacramenten van het Doopsel, de Heilige Communie, de Biecht, het Vormsel, het Huwelijk en de Ziekenzalving.

De rest van Mijn gewijde dienaren zullen een belofte van trouw aan de nieuwe ene-wereldreligie tekenen. Het zal dan zijn, dat jullie in twee verdeeld zullen worden – diegenen die de waarheid volgen en diegenen die wetten zullen aannemen die maar op één ding neerkomen: de ophemeling van valse goden en het goedkeuren van de zonde.

Velen van jullie zullen Mij niet langer vereren. Als jullie Mij niet trouw blijven en Mijn kudde met leugens voeden, zullen jullie aan Mij verloren gaan. Maar wanneer deze zielen beseffen dat zij misleid werden, zal Ik een grote barmhartigheid aan de dag leggen. Na opgeleid te zijn om Mijn Leer te begrijpen, om Mijn heilig Woord in ere te houden en de Sacramenten toe te dienen, zullen jullie Mij echter verraden.

Jullie Jezus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 21/09/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: