Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Wanneer zij aan de zonde denken, denken veel zielen meteen aan de zwaarste zonden zoals moord.

De zonde neemt vele vormen aan. Omdat de zonden jammer genoeg afgedaan werden als gebreken of karaktertrekken, worden deze nu gewoon als een natuurlijke zwakheid beschouwd. Velen geloven niet langer in de zonde.

Abortus is, na de moord op een broeder, de grootste vorm van volkerenmoord in de wereld. Toch wordt dit niet enkel getolereerd, maar worden er ook wetten ingevoerd door jullie naties die dat nodig achten.

Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden.

Abortus is een verachtelijke daad en roeit generaties van Gods kinderen uit, die zichzelf niet kunnen verdedigen.

Niemand zal een kind van God doden en een zware straf ontlopen.

Die naties, die abortus gelegaliseerd hebben, zullen tijdens de kastijding getuige zijn van de toorn van Mijn Vader.

Zij zullen weggevaagd worden en er zal hun geen medelijden betoond worden, zoals zij geen wroeging toonden over deze doodzonde toen zij het doden van Gods kinderen in de schoot vergoelijkten.

Ik roep tot diegenen die listig proberen abortus af te schilderen als iets wat nodig is om het recht van de moeder te beschermen.

Er wordt gebruik gemaakt van leugens om de gruwel van abortus, die ingaat tegen de wet van God, te camoufleren.

Elke wetgever, dokter of eender welke persoon die op de een of andere manier heeft meegewerkt aan deze afschuwelijke daad, is in de ogen van God schuldig aan deze zonde en zal de straf, die in het verschiet ligt, ondergaan.

Tot diegenen die executie goedpraten, zeg Ik dit:

Jullie, die iemand ter dood veroordelen, maken jullie schuldig aan dezelfde misdaad waaraan deze mogelijk schuldig is.

Jullie maken jullie in dit geval schuldig aan moord en dat is een doodzonde. Aan jullie werd niet het recht gegeven een leven te nemen. Of om te oordelen. Enkel Ik, Jezus Christus, heb het recht om te oordelen.

Iedereen die bijdraagt aan de dood van een moordenaar, door de daad van executie, zal voor eeuwig lijden in het vuur van de hel, tenzij zij tot inkeer komen.

Zovelen onder jullie geloven in de wet: oog om oog. Hoezeer worden jullie misleid. Nemen jullie de Geboden van Mijn Vader niet aan? Gij zult niet doden!

‘Gij zult niet doden’ geldt ook voor die agressieve legers, die oprukken naar landen die hen niet toebehoren, om deze te beheersen.

Het geldt voor legers die onschuldige zielen beschieten en doden. Dat alles is moord! Het is in strijd met de Wet van Mijn Vader.

Andere zonden – zoals hebzucht, wellust, kwaadspreken over anderen, mensen ontnemen wat hen rechtmatig toekomt, wraak en laster – leiden allemaal tot nog een heleboel andere zonden.

Zij zijn in jullie huidige wereld aanvaardbaar geworden omdat jullie grootste liefde die voor jullie zelf is.

De leugen – die jullie gedwongen hebben moeten slikken van jullie dubbelhartige leraren – het bevredigen van de eigen verlangens, is jullie pad naar de zonde.

Er wordt jullie verteld dat jullie je tijd moeten besteden aan het bevredigen van jullie honger naar rijkdom.

Er wordt jullie verteld dat je goed voor jezelf moeten zorgen – dat je de belangrijkste persoon in je leven bent. Jullie moeten alles uitproberen om al jullie zinnen te bevredigen. Alle anderen komen op de tweede plaats.

Dat leidt tot hebzucht, egoïsme, wellust en vervolgens kunnen jullie verleid worden om een doodzonde te begaan.

De zonde zal nu, als nooit tevoren, door jullie naties aanvaard worden.

Er zullen wetten ingevoerd worden die de doodzonde zullen legaliseren en wee diegenen onder jullie die bezwaar maken.

Diegenen die zullen pleiten voor een dergelijke verdorvenheid, zullen jullie vertellen dat deze wetten dienen om de kwetsbaren te beschermen terwijl alles wat zij doen in feite neerkomt op het legaliseren van moord, abortus, het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht en de verafgoding van valse goden.

Zij zullen de vervolging van de armen goedpraten en hen naar de straat verdrijven om bedelaars van hen te maken.

Zij zullen wetten invoeren om jullie te dwingen op te houden jullie geloof te praktiseren. Als jullie het toch doen, zullen jullie de wet overtreden – een zonde in hun ogen.

Zoals Ik jullie al eerder verteld heb, is jullie wereld zo vervuld van onwaarheden dat goed wordt voorgesteld als kwaad en kwaad wordt voorgesteld als goed.

Jullie wereld is tegendraads, met als gevolg dat de zonde gedijt.

Ik spoor jullie aan op jullie schreden terug te keren en de Tien Geboden te bestuderen. Gehoorzaam aan deze en leef zoals het in de ogen van Mijn Vader van jullie verwacht wordt.

Overtreed de Geboden en jullie zondigen! Voer aan dat bepaalde zonden wel okee zijn en jullie trotseren Mijn Vader!

De gehoorzaamheid aan Gods Wetten is in de wereld momenteel zwak en broos. Veel van Gods kinderen werden door Mijn gewijde dienaren niet kordaat onderricht over de gevolgen van de zonde.

De tolerantie van de zonde is de grootste van alle zonden.

De tolerantie is een listige leugen die door de koning van de leugens, Satan, in de geest van de mensheid gezaaid wordt.

De tolerantie is een andere manier van rechtvaardiging van de zonde om tegemoet te komen aan de zwakheid van de mens voor het bezwijken aan de bekoringen van Satan.

Word wakker en erken wat zonde inhoudt!

Redetwist onder elkaar en verdedig de zonde zoveel jullie willen, maar deze zal nooit aanvaardbaar worden in de ogen van Mijn Vader.

Om het Paradijs binnen te komen, moeten jullie vrij van zonden zijn.

Om vrij van zonden te worden, moeten jullie tot inkeer komen.

Om tot inkeer te komen, moeten jullie eerst en vooral de Tien Geboden aannemen.

Daarna moeten jullie oprecht berouw tonen.

Oprecht berouw kan maar door diegenen gevoeld worden, die zichzelf voor Mij vernederen.

Pas dan kan de zonde vergeven worden.

Pas dan zijn de zielen geschikt om het Koninkrijk van Mijn Vader binnen te gaan.

Jullie Redder

Jezus Christus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 27/07/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: