Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Een derde van de aarde zal vernietigd worden wanneer de engelen, vanuit de vier hoeken van de Hemel, vuur in stromen doen neerkomen

6 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er werd tijd uitgetrokken opdat deze boodschappen – Mijn heilige boodschappen aan de wereld – door iedere ziel, jong en oud, doorheen elke natie, gehoord worden.

Veel van Gods kinderen zullen opkijken en luisteren naar Mijn instructies als zij toegang krijgen tot deze boodschappen.

Weet dat de veranderingen al begonnen zijn, zoals voorzegd, waarbij de gewassen niet langer vruchten voortbrengen zoals voorheen en waarbij de seizoenen niet meer hetzelfde zullen zijn.

Deze veranderingen gebeuren door de hand van Mijn Eeuwige Vader naarmate Hij nieuwe wetten over de aarde brengt die geen mens zullen ontgaan.

Niets van wat in de wereld door de natuurwetten geregeld wordt, zal blijven zoals het eens was.

De zeeën zullen stijgen, het water zal in stromen neerkomen, de aarde zal beven en de bodem zal onvruchtbaar worden.

Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verbreiding van de zonde, die voor Hem een grote bron van smart is, te stoppen.

Die naties, die Zijn Wetten trotseren, zullen veel lijden. Zij zullen weldra beseffen dat hun zonden niet langer getolereerd zullen worden en zij zullen gestraft worden.

Hun straf dient om hen te verhinderen andere zielen te teisteren en, indien zij hun goddeloze gedrag niet veranderen, zullen zij daartoe gedwongen worden door een goddelijk ingrijpen.

Mijn dochter, jij moet Mijn woord nu snel verspreiden aangezien de Waarschuwing nadert.

Het Boek der Waarheid moet aan veel naties gegeven worden zodat zij zich kunnen voorbereiden op Mijn Tweede Komst.

Het moment van Mijn Tweede Komst zal na de Waarschuwing plaatsvinden.

De kastijdingen, die op bevel van Mijn Vader door de engelen in de Hemel overgebracht worden, zijn geleidelijk aan begonnen. Deze zullen blijven escaleren als de zonde blijft aanzwellen.

De strijd heeft een aanvang genomen en de beginfase kan in veel landen gezien worden.

Jullie zullen allen getuigen over een klimaat van vernietiging, dat op de aarde neerdaalt omdat deze kreunt van pijn door de ontaarding van de zonde.

Het beven zal toenemen en natie na natie zal lijden overeenkomstig de smet van zonde die hun hart bederft.

Leiders die de Antichrist volgen, zullen niet ontsnappen aan het oog van Mijn Vader en zij zullen vernietigd worden.

Mijn Vader bestraft nu diegenen, die goddeloze regeringen leiden, om Zijn kinderen te redden uit hun verdorven greep.

Hij zal geen afstand nemen en toekijken terwijl deze leiders, die de Antichrist – die op dit moment verborgen blijft – volgen, Zijn kinderen vernietigen.

Een derde van de aarde zal vernietigd worden wanneer de engelen, vanuit de vier hoeken van de Hemel, vuur in stromen doen neerkomen.

Dan zullen velen weten dat er iets mis is en dat dit veroorzaakt wordt door de toorn van Mijn Vader.

Toch zullen velen nog altijd niet bijleren. Na de Waarschuwing zullen velen zich bekeren. Maar ook velen zullen dat niet doen, zelfs niet wanneer hen allen het bewijs van de toestand van hun ziel gegeven wordt.

Zij zullen nog altijd de bedrieglijke bekoorlijkheid, waarvan zij denken dat de aarde deze te bieden heeft, verafgoden. Maar ditmaal zullen hun begeerten en de materiële afgoden die zij aanbidden zelfs nog obscener en meer verdorven worden. Al hun zonden, zichtbaar voor al diegenen die deze kunnen zien voor wat ze zijn, zullen zo lelijk worden dat maar weinig van Gods kinderen zullen kunnen verdragen ernaar te kijken.

Elke weerzinwekkende zonde zal, met verachting voor God, openlijk tentoongespreid worden.

Iedere daad zal de zondaars verlagen tot zodanige diepten dat zij zich zullen gedragen als dieren.

Alle respect voor het menselijk lichaam zal verdwijnen en met elke verdorven begeerte zal, zichtbaar voor de wereld, gepronkt worden zonder enige schaamte in hun ziel.

Dit zijn Satans gevangenen. Zij zijn allemaal kinderen van God maar zij zullen hun ziel verliezen aan het beest.

Kastijdingen maken deel uit van Gods plannen om de aarde te reinigen, om zowel de zondaar als de grond waarop jullie lopen te zuiveren.

Pas wanneer de aarde gezuiverd is, kan Mijn Tweede Komst plaatsvinden

Bid, Mijn volgelingen, om de moed en de standvastigheid om aan de kastijdingen het hoofd te bieden.

Jullie moeten deze nooit vrezen want jullie, Mijn strijdmacht, zullen voor hen en voor deze naties bidden en helpen bij de zuivering die nodig is voor de bekering van de mensheid.

Het Zegel van de Levende God zal elk en eenieder van jullie beschermen.

Het is door de liefde die Mijn Vader heeft voor al Zijn kinderen dat Hij hen moet kastijden want als Hij dit niet doet, zullen zij – zonder het te beseffen – verder oprukken naar de poorten van de hel.

Jullie Jezus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 08/07/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: