Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Wanneer de mens begint te geloven dat hij even goed – zo niet machtiger – is dan Ik, zal hij trachten Mij te evenaren. Wanneer de mens de controle over Mijn schepping in handen wil nemen, wordt hij door Satan bekoord om te zondigen. Wanneer de zonde van hoogmoed de ziel zodanig teistert, zal de mens Mij tarten door het leven op aarde te vernietigen.

Waarom zou de mens dat willen doen? Hij wil macht verkrijgen over wat door Mij vrij geschonken werd, wanneer hij een kind in de moederschoot het leven ontneemt. Wanneer hij de bevolking wil bedwingen, zal hij het leven voor de geboorte vernietigen en diegenen doden van wie hij meent dat zij niet meer verder mogen leven.

Er bestaat bij een groepering een plan, Mijn dochter, om een eind te maken aan de groei van de wereldbevolking. En dat gebeurt door het verschrikkelijk kwaad dat zich afspeelt door middel van abortus. De toename van abortus en de snelle invoering ervan over de hele wereld, is geen toeval. Het wordt over alle naties verspreid. Die naties, die bezwaar maken tegen abortus, zullen door het Beest met de tien horens aan de kant geschoven worden en gedwongen om deze gruwel in te voeren.

Ik zal met Mijn hand een strenge straf werpen op die naties die abortus ingevoerd hebben. Jullie zullen dat zien gebeuren van zodra dergelijke wetten geïntroduceerd worden, en door de straf die Ik zal opleggen. Jullie zullen weten dat het Mijn hand is, die zich op zo’n verdorvenheid neergeworpen heeft. Diegenen van jullie die denken dat jullie het recht hebben om een leven te benemen: weet dat dit recht niet bestaat! Beneem een leven en jullie zullen geen leven hebben. Jullie zullen geen eeuwig leven bezitten als jullie helpen bij eender welke daad, die dergelijke goddeloze wetten in het leven roept. Dezelfde straf zal opgelegd worden aan diegenen onder jullie die euthanasie durven rechtvaardigen.

Mijn barmhartigheid is er in overvloed, en Ik zal diegenen vergeven die het verschil tussen goed en kwaad niet vatten. Maar wanneer jullie weloverwogen deelnemen aan het globaal plan om leven te vernietigen, als deel van een satanische groepering, zijn jullie verdoemd. Jullie toekomst werd bezegeld door de belofte die jullie aan het Beest gedaan hebben, en binnenkort door jullie verbond met de Antichrist.

Door de onschuldigen het leven te ontnemen en dergelijke wetten af te dwingen, trotseren jullie ronduit één van Mijn belangrijkste Geboden – Gij zult niet doden. Wanneer jullie op zo’n wereldwijde basis een dergelijke volkerenmoord beramen, voeren jullie het werk van de duivel uit en daarvoor zal Ik jullie vernietigen.

Eerst geef Ik jullie waarschuwingen en als deze goddeloze wetten daarna niet ingeperkt worden, laten jullie Mij geen keus. De aarde zal met zo’n kracht beven dat deze jullie zal opslokken. Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben. Als Ik niet ingrijp, zullen jullie naties al snel door het Beest verslonden worden en zal er niemand overblijven. Jullie moeten weten dat de zonde de aarde zodanig aangetast heeft, dat er nog slechts een sprankeltje licht overblijft. Dat licht is het Licht van God en het is aanwezig in Mijn Zoon en Zijn mystiek Lichaam. Jullie zonden blijven Hem geselen, en dat zal escaleren tot aan het stadium waarin Zijn Kerk gekruisigd zal worden. Wanneer dat gebeurt, zal de duisternis neerdalen en dan zal het einde aanbreken.

Mijn woede heeft zijn grenzen bereikt. Jullie gebeden zullen helpen om een deel van de straf – die Ik op deze ondankbare wereld en op die verdorven zondaars zal neerwerpen – te matigen, maar niet alles want deze straffen moeten plaatsvinden zodat Ik kan beletten dat deze plannen jullie verderven. Als Ik niet zou proberen om de verspreiding van dergelijke gruwelen een halt toe te roepen, zou er geen wroeging zijn. Geen schaamte. Geen besef van het feit dat Ik, God de Allerhoogste, leven schep en het wegneem overeenkomstig Mijn Wil. Niemand anders heeft de macht om hetzelfde te doen.

Mijn toorn heeft zich door de eeuwen heen aan Mijn kinderen getoond, maar tot nu toe hebben jullie de straffen weerstaan, die Ik nu in stromen zal doen neerkomen op diegenen die schuldig zijn aan de invoering van de abortuswet.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 07/07/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: