Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

H. Maagd Maria: De gunsten die verleend worden wanneer jullie het Lichaam van Mijn Zoon ontvangen

19 oktober 2012

Mijn kind, de Hostie die je op Mijn voorhoofd ziet, is een symbool om aan Gods kinderen de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie te bewijzen.

Mijn Zoon is aanwezig in de wereld en staat iedere dag naast elk van Gods kinderen, in de hoop dat zij Zijn aanwezigheid zullen voelen.

Kinderen, het is enkel door het ontvangen van het ware Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid, dat jullie met bijzondere genaden gezegend zullen worden.

Toen Mijn Zoon stierf voor jullie zonden, zodat elk kind van God in staat zou zijn om de dood te trotseren, liet hij een belangrijke nalatenschap achter.

De Tegenwoordigheid van Christus in de Heilige Eucharistie is echt en wanneer deze genuttigd wordt, bezorgt dat jullie een bijzondere bescherming. Het brengt jullie inniger met Hem in vereniging.

Hij is het Brood des Levens. Dit geschenk aan jullie, kinderen, mag nooit in twijfel getrokken of verworpen worden.

De gunsten, die verleend worden aan diegenen die Zijn Lichaam en Bloed ontvangen, omvatten – als zij deze elke dag ontvangen – de redding uit het vagevuur.

Mijn Zoon zal jullie, op het moment van overlijden, in Zijn armen nemen, ver weg van de vlammen van het vagevuur.

Bovendien brengt de Heilige Mis, die het ware Lichaam van Mijn Zoon offert, ter ere van Mijn Vader, grote weldaden met zich mee.

Hoe meer dagelijkse Missen jullie bijwonen en hoe meer jullie het Lichaam en het Bloed van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie ontvangen, hoe meer kwijtschelding van de zuivering in de vlammen van het vagevuur jullie verleend zal worden.

Diegenen onder jullie, die het bestaan van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie verwerpen, ontzeggen zichzelf een groot geschenk. Jullie zullen voor het afwijzen van Zijn Lichaam in de Heilige Mis niet veroordeeld worden, maar jullie zullen niet de genaden ontvangen die Hij al Gods kinderen wil schenken.

De Heilige Communie die jullie ontvangen, moet op de juiste manier geconsacreerd worden. Wanneer jullie Zijn Lichaam ontvangen, zal Hij jullie vervullen met een diepe en nederige liefde, die jullie geloof zal versterken en jullie het eeuwig leven zal bezorgen.

De Heilige Eucharistie is het geschenk dat jullie het eeuwig leven zal verlenen. Vergeet dat nooit!

Mijn Zoon leed enorm om de wereld dit groot geschenk, het paspoort naar de Hemel, te geven. Wijs het niet af! Betwist Zijn edelmoedigheid niet! Onderschat de kracht van de Heilige Hostie niet!

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (81) om het geschenk van de Heilige Communie.

O hemelse Hostie,
vul mijn lichaam met het voedsel dat het nodig heeft.
Vervul mijn ziel met de goddelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus.
Schenk mij de genaden om de Heilige Wil van God te volbrengen.
Vervul mij met de vrede en de rust
die voortkomen uit Uw Heilige Tegenwoordigheid.
Laat mij nooit aan Uw Tegenwoordigheid twijfelen.
Help mij U in lichaam en ziel aan te nemen
opdat, door de Heilige Eucharistie,
de mij geschonken genaden mij zullen helpen
om de glorie van Onze Heer Jezus Christus te verkondigen.
Zuiver mijn hart.
Open mijn ziel en heilig mij
wanneer ik het groot geschenk van de Heilige Eucharistie ontvang.
Verleen mij de genaden en de gunsten,
die deze aan al Gods kinderen schenkt,
en verleen mij kwijtschelding van de vlammen van het vagevuur.
Amen.

Mijn kinderen, jullie moeten bidden dat alle Christenen de kracht van de Heilige Eucharistie erkennen en begrijpen. Het is de wapenrusting die nodig is om de ziel van al Mijn kinderen te behouden.

Aanvaard deze waardig en met edelmoedigheid van hart!

Jullie gezegende Moeder

Moeder van de Verlossing

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 28/06/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: