Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de hel voeren

3 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de geseling die Ik momenteel onderga, is niet alleen door het op handen zijnde verraad van Mij, binnen Mijn eigen Kerk, maar heeft ook te maken met de bedrieglijke heidense afgoden die in de wereld van vandaag Mijn plaats innemen.

Het heidendom groeit zeer snel en wordt omhelsd als een nieuwe volkscultuur, een alternatief voor het geloof in de Ene Ware God. Het neemt vele vormen aan. Het wordt bovenal voorgesteld als onschuldig vermaak voor diegenen die liefhebberen in new age-praktijken, en als een belangrijk onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling – een vorm van humanisme en eigenliefde.

Dit wereldwijde heidendom werd voorzegd voor de eindtijd en wat veel mensen betreft: zij kunnen het niet zien voor wat het is. Het is een liefde voor zichzelf en voor valse goden, in wie velen hun vertrouwen stellen om de zogenaamde magische voordelen die deze volgens hen te bieden hebben.

Velen die op zoek gaan naar verstrooiingen om de leegte in hun ziel op te vullen, doen dat door de ophemeling van Boeddhabeelden die in hun leven, hun huizen en werkplekken centraal komen te staan. Zij worden in een gevoel geestelijke rust gewiegd wanneer zij heidense new age-praktijken beoefenen zoals yoga, reiki en zogenaamde meditatie. Al snel daarna zullen zij door een diep verlangen geboeid raken, en blijven geloven in al de valse beloften die gemaakt worden door diegenen die deze gruwel in praktijk brengen. Want dat is wat het is – een vorm van occultisme dat vele miljoenen zielen blind maakt voor de waarheid van God.

Weet dat welke leer dan ook, new age of een andere, die jullie grote geestelijke troost belooft en die bedoeld is om jullie kracht te schenken voor egoïstische doeleinden, nooit van God zou kunnen komen. Elke leer die gebiedt dat jullie dergelijke beelden – die niet van God zijn – eren of waarbij jullie gevraagd wordt om deel te nemen aan praktijken die het occulte erbij halen, moeten tot elke prijs vermeden worden. Weten jullie niet wat deze met jullie ziel, jullie geest en jullie lichaam doen? Zij verderven deze.

Zoveel zielen worden aangetast door deze praktijken, die de deur naar jullie ziel openen en Satan en zijn demonen toestaan jullie te verslinden. Vergis jullie niet, dit zijn krachtige praktijken, in die zin dat deze boze geesten aantrekken. Het gebruik van tarotkaarten, yoga, reiki en bepaalde vormen van meditaties die heidense praktijken omvatten, zullen jullie bederven. Na verloop van tijd kunnen jullie ziek worden en van duistere wanhoop vervuld raken, omdat de geesten van het kwaad jullie leven binnendringen, waaruit er nauwelijks te ontsnappen valt.

Dat zijn de tekenen van satanische invloeden in de wereld en veel demonen komen vermomd als engelen van het licht. Dat is de reden waarom diegenen die door engelenkaarten geobsedeerd raken, en die binnen deze engelencultuur zogenaamde verheven meesters erkennen, de geest van het kwaad omhelzen, wat dan als onschuldig vermaak voorgesteld wordt.

De andere vorm van heidendom ligt in de praktijk van het atheïsme. Diegenen onder jullie die trots zijn op hun atheïsme en die wellicht een goed leven betrachten, in die zin dat jullie vriendelijk en liefdevol zijn voor anderen en jullie naasten met respect behandelen: weet dat het Koninkrijk van de Hemel jullie niet toebehoort. Ik kan jullie nooit in Mijn Koninkrijk toelaten eens jullie je laatste adem uitblazen, hoezeer dit ook Mijn Hart zal breken. Als jullie Mij niet smeken om jullie aan te nemen, en wel voordat jullie sterven, dan kan Ik jullie niet helpen want Ik kan niet tussenkomen in jullie vrije wil. Om het even wie jullie vertelt dat atheïsme er niet toe doet, is een leugenaar. De waarheid bestaat erin dat enkel diegenen, die Mij aanvaarden en God erkennen, Mijn Koninkrijk binnen kunnen gaan.

Zovelen van jullie, die zo’n verward leven leiden en geloven dat alles wel goed zal komen, hebben nog veel te leren. Dat is de reden waarom Mijn Vader toegestaan heeft dat de Waarschuwing zal plaatsvinden, want zonder de Waarschuwing zouden veel zielen recht in het vuur van de hel storten.

Wees dankbaar dat de waarheid jullie gegeven wordt, want maar zeer weinigen van Mijn aangestelde dienaars preken over de gevaren van het zondige leven dat jullie vandaag de dag leiden, en de verschrikkelijke gevolgen die dat zal teweegbrengen.

Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de hel leiden. Jullie atheïsme zal jullie van Mij scheiden. Enkel berouw kan jullie redden. Luister en neem de waarheid aan, hoe onaangenaam jullie deze ook mogen vinden, en het geschenk van eeuwig leven zal jullie gegeven worden – een leven waarnaar jullie op dit moment naar hunkeren, maar dat nooit van jullie zal zijn als jullie valse goden blijven verafgoden en Mij, Jezus Christus, blijven afwijzen. De keuze is alleen aan jullie. Niemand anders kan deze keuze maken want God heeft jullie de vrije wil gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad, en Hij zal die nooit van jullie afnemen, zelfs niet wanneer jullie de verkeerde weg kiezen.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 16/06/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: