Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden.

Vandaag markeert het begin van de veranderingen, die zich snel zullen voordoen en die tot stand zullen komen om het aanzien van de Katholieke Kerk in de wereld te veranderen.In het kielzog daarvan zal de samensmelting van alle doctrines komen, wat aan elk publiek gebaar te zien zal zijn en opzettelijk tentoongespreid zal worden ter wille van het publiek getuigenis.Let nu op, aangezien alles wat Ik jullie verteld heb aan het licht zal komen. Ik daag diegenen onder jullie uit om de afschuwelijke waarheid te ontkennen, wanneer jullie gedwongen worden een leugen te slikken.

Jullie, Mijn volgelingen, moeten Mijn Sacramenten beschermen en waakzaam zijn. Jullie, Mijn gewijde dienaren, zullen weldra op de proef gesteld worden aangezien Mijn goddelijkheid aangevochten zal worden. Gods wetten zullen aangepast worden en zodra er aan Mijn Heilige Eucharistie getornd wordt, zal de hand van God met zo’n kracht neervallen dat jullie onmiddellijk zullen weten dat deze boodschappen van de Hemel komen.

Mijn smart zal jullie smart worden. Jullie verdriet, door jullie kennis van de waarheid, zal het jullie onmogelijk maken om de heiligschennissen, waarvan jullie opgedragen zal worden deze te omhelzen, te aanvaarden.

Zelfs dan, wanneer jullie Mijn profeet en de woorden – die Ik haar geef – niet aannemen, zal Ik jullie nog tijd geven. Want zeer spoedig zal jullie, door die leiders van jullie, gevraagd worden om jullie geloften te vernieuwen. Er zal jullie gevraagd worden om, door een verklaring onder ede, jullie leven te verpanden aan de wetten van het heidendom. Als jullie dat doen, zullen jullie onder de invloed van de Boze staan en zullen jullie strijd voeren met God.

Jullie moeten volharden en Mij trouw blijven, en jullie moeten Mij om leiding smeken in een tijd waarin de man die op de Stoel van Petrus zit, die weigert in zijn voetstappen te treden of zijn schoenen te dragen, jullie trouw aan God zal verwoesten.

Terwijl jullie nu de kruisiging van Mijn Kerk op aarde aanschouwen, zal Ik jullie oproepen om de waarheid van God te verkondigen. Ik zal jullie blijven roepen, om jullie te beschermen. Ik zal ervoor zorgen dat Mijn Kerk – diegenen die zich aan Mijn Leer, Mijn Sacramenten en het Woord van God houden – door deze overblijvenden, die Mij nooit zullen verlaten, voortleeft.

Onder jullie zullen er diegenen zijn, die Mij vandaag de dag zullen verraden. Anderen onder jullie zullen weldra Mijn Sacramenten verketteren aangezien jullie te zwak zullen zijn om het Woord van God te verdedigen. Diegenen onder jullie die de waarheid reeds wantrouwen en die trachten Mijn Woord te verspreiden, zullen lijden omdat jullie niet de moed zullen hebben om voor de waarheid op te komen. Toch zullen jullie Mij nog trouw blijven omdat jullie weten dat jullie zonder Mijn liefde niet kunnen leven.

Luister naar Mijn stem! Leg jullie vermoeide hoofd op Mijn schouder en laat mij in deze tijd Mijn armen om jullie heen slaan! Ik zal jullie altijd beschermen.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12/06/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: