Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Wanneer Ik kom om te oordelen, zal de wereld beven

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze strijd om zielen heviger wordt, zullen veel mensen in eerste instantie aan Mijn bestaan beginnen te twijfelen alvorens Mij compleet te verwerpen.

Er zal een nieuwe, valse plaatsvervanger van Mij gemaakt worden, naar de mening van de wereld. Mijn naam zal onverschrokken gebruikt worden, maar de woorden die men Mij zal toeschrijven, zullen niet van Mij zijn. Ze zullen te kennen geven dat God de zonden van de mens Zijn oordeel niet laten vertroebelen. God zal integendeel de zonde naast zich neerleggen, want die is van weinig belang omdat de mens zwak is en steevast zal zondigen, wat dan ook. Er zal jullie verteld worden dat Jezus iedereen vergeeft omdat Zijn barmhartigheid Zijn oordeel verdringt. Dat zal een leugen zijn, maar veel mensen zullen dit geloven en zich helemaal niet verplicht voelen de zonde te vermijden of om vergeving te verzoeken, want tegen die tijd zullen zij menen dat de zonde niet echt bestaat. Deze zielen zijn juist degenen die het gebed het meeste nodig hebben. Laat geen mens ooit Mijn barmhartigheid verwarren met Mijn oordeel, want dat zijn twee verschillende dingen!

Mijn barmhartigheid zal slechts betoond worden aan allen die berouw tonen over hun zonden. Het zal niet betoond worden aan diegenen die vol trots voor Mij staan, waarbij er van hun kant geen aanstalten gemaakt werd om Mij om vergeving te verzoeken. Wanneer Ik kom om te oordelen, zal de wereld beven. En zodra Mijn barmhartigheid op is, zal Mijn gerechtigheid als een bijl neervallen. Ik zal de goddelozen, voor wie geen hulp meer zal baten, straffen.

De mens mag nooit, nog geen minuut, Mijn belofte veronachtzamen. Ik zal komen om al Gods kinderen te verzamelen, maar jammer genoeg zullen velen van hen Mijn Paradijs nooit betreden doordat zij Mij, Mijn bestaan en het bestaan van de zonde ontkend zullen hebben.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 26/05/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: