Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Veel verwarring zal een vernietigende uitwerking op hen hebben en in hen zal er een duisternis van de ziel heersen, die hun weinig vrede zal bezorgen.

God zal geloochend worden. Ik, Zijn enige Zoon, zal bespot worden en Mijn Godheid verworpen. Allen die Mij beminnen, zullen bekoord worden om zich af te keren van alles wat Ik hun leerde. Elke persoon die Mij verloochent, zal hun reden hiervoor trachten te rechtvaardigen. Hun redenen zullen hieruit bestaan: “Jezus – zullen zij zeggen – is gewoon een boegbeeld, een profeet, gestuurd om de mensen de Waarheid te leren.” Zij zullen weldra geloven dat Mijn Goddelijkheid een leugen was en dat, voor alle religies, al wat nodig is opdat ze eendrachtig verenigd kunnen worden, alleen de trouw aan God is – een God van goedheid.

De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn. In plaats daarvan zullen zij bedrieglijke geesten verafgoden, vermomd als engelen van God. Terwijl de wereld jubelt, samen met de Christenen die Mij trouw blijven en de Joden die Mijn Vader trouw zullen blijven, zal het moment van Mijn Tweede Komst er zo plots aankomen dat maar zeer weinigen klaar zullen zijn. De vervolgers zullen dan tot zwijgen gebracht worden, de goddelozen vernietigd en diegenen van wie de naam in het Boek des Levens staat, zullen zich verenigen en een leven van eeuwige heerlijkheid leiden.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 25/05/2018 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: