Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. Te midden van de beproevingen, het verdriet, de wreedheid, de verdorvenheid en inderdaad, de vreugde en vrede, voer Ik over alles het bevel.

De tijd is rijp om de zuivering aan te scherpen, maar uit deze tijden zal niets dan alleen maar goeds voortkomen. Bezie deze tijden als een ziek kind dat bedlegerig is, getroffen door een ziekte die het zwak maakt, krachteloos, met een gebrek aan energie, voedingsstoffen en met zeer hoge koorts. Het zal niet herstellen tot de koorts verdwenen is, en toch is het de koorts die het van de ziekte afhelpt.

De zuivering van de mens werd voorzegd en Ik sta het toe zodat Ik de mensheid van de ziekte kan afhelpen die het hart en de ziel geselt van diegenen die Mij niet echt kennen. De verdeeldheden in de wereld zullen toenemen voordat ze ten slotte uitgeput zijn. Oorlogen, die uitgebarsten zijn en vernieling aangericht hebben, zullen verdwijnen en er zal vrede heersen. De geloofsafval zal veel zielen omhullen, maar daarna zullen de meeste van Mijn kinderen de Waarheid inzien en naar Mij toe komen rennen door de liefde die zij voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, zullen ervaren.

Mijn schepping zal volmaakt worden zodra Satan en elke demon die de aarde teistert, verbannen zijn. Het Licht zal helderder worden, de volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden en de mensheid zal in Mij één worden.

Mijn belofte om jullie terug naar het Paradijs te brengen, dat Ik voor eenieder van jullie schiep nog voordat jullie voor het eerste ademhaalden, staat op het punt beleefd te worden. Ieder van jullie heeft dit geboorterecht gekregen. Bereid jullie voor! Jullie zullen in Mijn Paradijs getrokken worden door de liefde die Ik in jullie hart zal aanbrengen, en door de genaden die jullie in jullie ziel verleend zullen worden. Niet één ziel onder jullie zal kunnen zeggen dat Ik jullie niet elke mogelijke kans, elk mogelijk teken, elk mogelijk uitstel gegeven heb. Bid dat jullie de welwillendheid zullen bezitten om het heerlijk leven van een wereld zonder einde, dat Ik voor jullie klaar heb, aan te nemen!

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 24/05/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: