Hoe meer jullie gehaat worden, Mijn leerlingen, hoe meer jullie door God bemind worden

10 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, weten jullie niet dat, doordat er meer van jullie Mijn boodschappen volgen, jullie door diegenen gekweld zullen worden, die Mijn stem tot zwijgen willen brengen?

Terwijl deze missie doorgaat, op bevel van Mijn geliefde Vader, zal door diegenen die – vooral in Mijn Kerk op aarde – tegen deze boodschappen gekant zijn, alles in het werk gesteld worden om jullie te dwingen op te houden deze te volgen. Die bezwaren zullen toenemen en elke vorm van verdraaide logica, arrogante ontkenning van de waarheid en vervalste theologie zal aangewend worden om de stem van God te smoren.

Hoe meer jullie gehaat worden, Mijn leerlingen, hoe meer jullie door God bemind worden omdat enkel diegenen die Mij navolgen en hun leven leiden volgens Mijn Leer, op die manier zullen lijden. Als jullie door de wereld verheerlijkt, begunstigd en uitverkoren worden, als een levende heilige, in wie geen fout gevonden wordt of van wie de dwaling van jullie handelwijze niet in het openbaar herkend wordt, dan ben je niet door God gekozen want dan gaan jullie in tegen wat van Gods dienaren verwacht wordt. Zonder de waarheid te verwoorden en door Mijn waarheid te verdraaien, om in de ogen van de wereld boven jezelf uit te stijgen, zullen jullie terzijde geschoven worden terwijl Ik Mijn ware dienaren opzoek.

Mijn ware dienaren houden van Mij en worden door Mijn Heilige Geest geraakt. Hun smart, die in hun ogen tot uiting komt, omdat zij met Mij lijden, kan duidelijk gezien worden door diegenen die zelf de gave van de Heilige Geest gekregen hebben. Deze zuivere zielen veroordelen anderen nooit, of trachten nooit het Woord van God tegen te houden, want zij zijn niet in staat om dat te doen.

Jullie moeten in deze tijd intens bidden – jullie allemaal – want deze heilige dienaren van Mij liggen vanwege Mij onder vuur. Ik sta hen bij, maar velen zullen vallen en bezwijken onder de druk om te zwijgen, wanneer zij gedwongen worden om hun kudde de komende leer van leugens voor te houden.

Jullie Jezus

Advertenties