Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Ik houd zoveel van hen dat Ik huil van diepe droefheid wanneer Ik hen zie ronddwalen, Mij zoekend maar niet in staat om dat te doen. Zij weten dat er een ontbrekende schakel in hun leven is, maar kunnen niet herkennen wat het is. Die schakel is liefde. Ik Ben liefde. Ik Ben dat waar zij naar op zoek zijn, maar ze weten niet waar ze moeten zoeken. Nochtans sta Ik daar geduldig te wachten en te wachten tot ze zich tot Mij wenden.

Er wordt zoveel tijd verspild, Mijn dochter. Mijn kinderen kijken op al de verkeerde plaatsen, zoekend naar de voldaanheid en de rust die ze begeren. Maar ze zullen dit niet kunnen vinden, tenzij ze erkennen dat het enkel door nederigheid mogelijk zal zijn.

Tot Mijn kinderen zich realiseren dat zij zonder liefde voor Mijn Vader, de allerhoogste God, niet kunnen bestaan, zullen ze sterven zonder liefde of vrede in hun hart. Ik Ben moe, Mijn dochter. Als diegenen die Mij buitengesloten hebben zich toch maar tot Mij zouden wenden! Als zij hun zoektocht naar macht, geld en roem, naar aardse bezittingen, toch maar zouden staken, dan zouden ze de Waarheid kennen!

Het is nodig dat jullie allen, Mijn volgelingen, blijven bidden voor de blinde zielen die verdwaald zijn. Geef het nooit op, want jullie gebeden zullen deze week voor de troon van Mijn Vader gebracht worden! Bid a.u.b. het volgende:

God de Allerhoogste,
ik kom deze week voor Uw troon
om te pleiten voor de ziel van mijn broeders en zusters
die weigeren om Uw bestaan te erkennen.
Ik verzoek U dringend om hen te bekleden met Uw genaden
zodat zij hun hart zullen openen
om te luisteren naar Uw Allerheiligste Woord. Amen.

Kies a.u.b. die zielen uit die door jullie gekend zijn en die God de Vader niet willen kennen, en leg Mijn Vader hun namen voor! Jullie geschenk van gebed zal beloond worden met hun redding. Ga nu, Mijn strijdmacht, en bereid jullie voor op de volgende fase in deze geestelijke strijd tegen de Boze!

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12/02/2018 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: